Hoppa till innehåll

En ny modell för utveckling av infrastrukturen

En tiondel upp, en tiondel ner… De ekonomiska indikatorerna, finansmarknaderna och börsen må svänga uppåt och nedåt. Men totalt sett har vi – sedan en längre tid – ett nationalekonomiskt läge i Sverige av sällan skådat slag. Riksgälden har reviderat sin prognos över nettolånebehovet för 2022 och 2023 och staten kommer att gå plus 211 miljarder de närmaste två åren. Ledande nationalekonomer konstaterar att vi nu har en unik chans att finansiera långsiktiga och genomtänkta program för klimatpolitik och infrastruktur. Vice riksbankschef Per Jansson stack ut hakan vid ett tal i december och föreslog ett omtag i finanspolitiken och behovet av att låta den få en större roll. Stor försiktighet har präglat regeringars finanspolitiska ambitioner trots det exceptionellt låga ränteläget. Förklaringen skulle kunna vara att underskott och skuld generellt setts som något negativt och land efter land har därför skapat komplexa hindrande ramverk. Per Jansson framhåller dock att det inte per automatik är negativt med offentliga underskott – utan det beror på omständigheterna. Med en statsminister som nyligen lämnat Finansdepartementet borde förutsättningarna vara goda för en fundamental kursändring.

I samma anda och till komplettering av en moderniserad syn på offentlig skuldsättning till nytta för konkurrenskraften är vår rekommendation en ny modell för utveckling av infrastrukturen i Sverige. Tågföretagens förslag är att lätta på kraven på den nationella infrastrukturplanen genom att placera större projekt – med en totalkostnad överstigande 10 miljarder kronor – i en skräddarsydd självständig projektorganisation. Och tillhandahåll separat finansiering till dessa projekt fristående från den anslagsfinansierade nationella planen. Fokus ska vara på genomförande, med förebilden Öresundsbrokonsortiet. Vi diskuterar frågan med alla som är intresserade över en kopp kaffe på Teams. Läs mer och anmäl dig på Espressomöte Tågföretagen – En ny modell för utveckling av infrastrukturen.

Vi påminner om forskningsseminariet den 9 februari då alla tågoperatörer och hela järnvägens ekosystem bjuds till ett möte för att presentera konkreta utgångspunkter för Trafikverkets kommande arbete med Europe’s rail.

Vi ser en mycket stor smittspridning i hela samhället. Branschen lider av hög sjukfrånvaro vilket har lett till att trafik ställs in. Samtidigt har intäkterna sjunkit kraftigt till följd av rekommendationer om att de som kan jobba hemifrån ska göra det. Men vi ser ljuset i tunneln och Folkhälsomyndigheten bedömer att avveckling av smittskyddsåtgärderna kan påbörjas den 9 februari och våra grannar i Norge och Danmark öppnar upp samhället.

I förra veckan presenterade Jernhusen det vinnande förslaget för det nya centralstationsområdet i Stockholm, Centralstaden. Förslaget innehåller många spännande delar med överdäckning av spårområdet, nya bostadshus, torg och parker. Centralstaden går i takt med Trafikverkets förslag och Tågföretagen välkomnar att planförslaget anslår medel till fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda mot bakgrund av att utbyggd kapacitet i Stockholm är systemkritiskt.

Medielänkar vecka 4

Tågföretagen: Varför underkänner Trafikverket infrastrukturens möjligheter?

Att Trafikverket som myndighet avfärdar kritik från en lång rad viktiga remissinstanser och dessutom inte reflekterar över sina egna bedömningar som talar i samma riktning är uppseendeväckande. Det skriver Tågföretagen.
Läs artikeln på altinget.se

”Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik”

Vår uppmaning till riksdagspartierna och regeringen är tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Det skriver 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners, inklusive Tågföretagen.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Regeringen skickar extrapengar för att snabba på försenade järnvägsbyggen

För att inte ytterligare försena infrastrukturprojekt som järnvägarna Ostlänken, Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm och Norrbotniabanan har regeringen beslutat att länsstyrelserna ska få extrapengar. – Jag är angelägen om att korta ledtiderna, i dag har vi en utmaning med att planeringsarbetet tar mycket lång tid, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Läs artikeln på dn.se

Trafikverket bistår tyskt bilföretag under sekretess

En anställd vid Trafikverket har gett råd åt drivmedelsföretaget OKQ8 och under sekretess även utfört uppdrag åt bilföretaget BMW. Helt i sin ordning, enligt Trafikverkets chef för strategisk utveckling, Susanne Nielsen Skovgaard.
Läs artikeln på sverigensnatur.org

Höghastighetsjärnvägens chef lämnar uppdraget efter bara två år

Chefen för landets största och mest omdiskuterade infrastrukturprojekt i modern tid, Ali Sadeghi, slutar efter mindre än två år på posten. Sadeghi lämnar ansvaret för de nya stambanorna, ”höghastighetsjärnvägen”, i ett skede då politiken ska fatta de avgörande besluten.
Läs artikeln på dn.se

Jansson: Är det dags för en mer aktiv finanspolitik?

Hur ska rollfördelningen mellan penningpolitiken och finanspolitiken se ut när det gäller att skapa en så gynnsam makroekonomisk utveckling som möjligt i Sverige? Den frågan diskuterade vice riksbankschef Per Jansson när han idag talade på Riksbanken. Under ganska lång tid har synen varit att penningpolitiken ska vara den mest aktiva parten, både för att hålla inflationen låg och stabil och ekonomin i balans. Men det är kanske dags att finanspolitiken börjar spela en större roll?
Läs artikeln på riksbank.se

MP: Ompröva alla klimatfientliga infrastrukturinvesteringar

Alltför många partier i Sverige vill bygga fler motorvägar och bygga ut flygtrafiken, när vi vet att det behövs fler hållbara lösningar. Miljöpartiet vill ompröva alla planerade investeringar i infrastruktur som förväntas göra det svårare att minska vår klimatpåverkan, skriver Axel Hallberg (MP).
Läs artikeln på altinget.se

Det mest punktliga bolaget på sträckan Stockholm-Göteborg

Siffror för helåret visar att MTRX uppnår en punktlighet om 86 procent. Detta innebär att MTRX, för femte året i rad, toppar listan bland tågbolag som trafikerar samma sträcka.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Ny tillgänglighetsanpassad app för trafikinformation järnväg

I dag släpper Trafikverket appen ”Mina tåg” där resenärer kan få tillgänglighetsanpassad trafikinformation direkt i sin telefon. Informationen som visas är anpassat till resenärer med olika typer av funktionsnedsättning, men kan användas av alla.
Läs pressmeddelandet från Trafikverket på via.tt.se

För framtidens hållbara vätgasekonomi

​​– Att vi får en nod för fordonsforskning och vätgas med tyngdpunkt i Västsverige är fantastiskt. Det är förstås också jättekul att vi får ett centrum som tar fasta på samverkan mellan olika transportmoder, säger Tomas Grönstedt, koordinator för kompetenscentret TechforH2 som nu får nästan 54 miljoner kronor från Energimyndigheten i syfte att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning som ett steg mot omställningen till fossilfrihet.
Läs artikeln på chalmers.se