Hoppa till innehåll
Regeringen presenterade i den 18 maj flera åtgärder för ett starkare civilt försvar, den samlade försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. En åtgärd är att 60 statliga myndigheter ska bli så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Dessa myndigheter ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får rollen att stödja myndigheterna och aktörerna samt säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen. Fler åtgärder hittar ni här

Det här lyfte vi i februari i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med flera organisationer inom Svenskt Näringsliv.

Vidare har beslut tagits att inrätta ett tvärsektoriellt Näringslivsråd vars syfte är bland annat att öka kunskapen hos deltagarna i rådet om tvärsektoriella frågor avseende de olika perspektiv och förutsättningar som gäller för näringslivet och staten. Från näringslivet kommer ett antal branschorganisationer att delta, som kommer att förordnas i ett senare skede. Rådet ska vara verksamt under innevarande försvarsinriktningsperiod. Läs mer på regeringen.se