Hoppa till innehåll
tågvärd framför öppna tågdörrar

Loss of license – första inbetalningen till kollektivavtalsstiftelsen närmar sig

I samband med branschavtalsförhandlingarna år 2017 enades de centrala parterna om att avsätta 0,1 procent av lönesumman till bildandet och kapitaliseringen av en kollektivavtalsstiftelse ämnad att underlätta omställningen för medarbetare som på grund av medicinska skäl förlorar sin säkerhetsbehörighet, så kallad Loss of license, och detta leder till att anställningen sägs upp.

Bildandet av denna kollektivavtalsstiftelse har tagit lång tid men närmar sig nu sitt formella fullbordande. Länsstyrelsen förväntas meddela oss centrala parter snart att kollektivavtalsstiftelsen är registrerad och att vi därmed kan ansöka om ett bankkonto för den. Därefter är det möjligt att göra första inbetalningen till stiftelsen. Denna inbetalning avser åren från och med 2017 till och med 2022, eftersom inga inbetalningar har gjorts under denna period i avvaktan på kollektivavtalsstiftelsens bildande. Första inbetalningen kommer således att avse sex år. Efterföljande årliga inbetalningar kommer att uppgå till 0,1 procent av lönesumman i enlighet med ursprungsöverenskommelsen.

Tågföretagen kommer att återkomma med närmare uppgifter om första inbetalningens storlek, bankkonto till vilket inbetalningen ska göras och annan för sammanhanget relevant information i god tid innan första inbetalningen ska ske. Prognosen är att första inbetalningen ska göras en bit in på hösten i år.

Loss of license omfattar inte fackförbundet ST:s medlemmar, men däremot medlemmarna i branschens övriga avtalsbärande fackförbund.