Hoppa till innehåll
tågspår efter snabbt åkande tåg

Medling pågår

Den 2 maj varslade fackförbundet Seko om konflikt inom avtalsområde Spårtrafik. Detta följde efter flera veckor av förhandlingar som strandade förra veckan. Varslet omfattar cirka 1 200 medlemmar i hela landet som från och med den 11 maj kan komma att tas ut i strejk – om inte ett nytt avtal undertecknas. Tågföretagen beklagar detta och fortsätter hålla samma konstruktiva linje som under hela förhandlingsprocessen. Målet är givetvis att lösa denna konflikt. Läs vår kommentar med anledning av Sekos varsel på avtalsrorelsen.nu

Varslet har framför allt handlat om frågan om arbetsgivarens grundläggande rätt att leda och fördela arbetet – alltså schemaläggningen. Seko kräver att arbetsgivaren inte ska få ändra arbetsscheman senare än två veckor i förväg utan att komma överens med anställde. Tågföretagen anser i likhet med Seko att det är rimligt att förvänta sig tydliga besked i god tid. Men förutsättningarna för tågbranschen har sedan pandemin varit utmanande. Järnvägssystemet är dessutom i sin natur komplext där orsaker som exempelvis sjukdom, olyckor eller omledningar på grund av sent planerade banarbeten kan leda till hastiga schemaändringar.

Järnvägssystemet är också beroende av Trafikverket som infrastrukturförvaltare. Trafikverkets nya planeringssystem MPK har under cirka ett års tid haft stor effekt på schemaläggningen. För närvarande levererar Trafikverket tåglägen mycket sent – ibland med endast en till två dagars framförhållning – och lever inte upp till lagens minimikrav på en framförhållning på 18 veckor.

Den pågående lokförarbristen har också betydande påverkan på schemaläggningen vilket grundar sig i restriktiv rekrytering under pandemin. Men lokförarutbildningen är populär och utbildningsplatserna är fyllda – alltså kommer antalet lokförare att öka framgent.

Medlingsinstitutet utsåg den 3 maj medlare som nu har klivit in i förhandlingsprocessen med målet att nå en överenskommelse. Tågföretagen är positiva till medlingen och välkomnar den fortsatta dialogen. Tågföretagen har hittills kommit med konkreta förslag för att lösa konflikten, bland annat ersättning till medarbetare som drabbas av sena schemaändringar. Ersättningen – och således kostnaden för arbetsgivaren – blir enligt förslaget högre ju senare ändringen görs. För att minimera konsekvenserna av konflikten hoppas Tågföretagen på en mer kompromissvänlig riktning från Seko. Annars riskerar såväl resenärer, kunder och företag att bli lidande.

EU:s nya tågpassagerarförordning träder i kraft den 7 juni 2023

Igår röstade Riksdagen ja till regeringens förslag om ändrade regler för kollektivtrafikresenärer och järnvägstrafik. EU:s nya tågpassagerarförordning innehåller regler om transportavtalet, information och biljetter. Bland annat föreslår regeringen undantag från resenärers rätt till prisavdrag om förseningar beror på extraordinära händelser, exempelvis extrema väderförhållanden eller pandemier. Läs mer om de nya reglerna som börjar gälla den 7 juni 2023.

Inspirerande dagar på Train & Rail

Den 25–27 april samlades järnvägsbranschen på nya Train & Rail-mässan där Tågföretagen stod som medarrangörer. Tre inspirerande dagar med många bra samtal, seminarier och gemensam branschmiddag. Bland annat modererade Gustaf Engstrand flera seminarier under tisdagseftermiddagen med teman som exempelvis alternativ finansiering och investeringar. Även Järnvägscollege lockade många besökare. Vi ser fram emot nästa Train & Rail 2025.

Medielänkar vecka 18

Pierre Sandberg, Tågföretagen: ”Seko inte vikit en millimeter från sina initiala yrkanden. Och sedan lämnar de förhandlingarna. Det är inte så man förhandlar”

I går varslade Seko om konflikt efter att tidigare lämnat förhandlingarna inom spårtrafiken. Ett beklagligt beslut enligt Almega Tågföretagen som dock välkomnar att medlare nu utsetts.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Almega om tågvarslet: ”Det är inte så man förhandlar”

Fackförbundet Seko, som organiserar tåganställda, varslar om strejk från den 11 maj. ”I stället för intensifierade förhandlingar har de valt konfliktspåret” säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på motparten Almega Tågföretagen.
Läs artikeln på altinget.se

Medlare har tagit över förhandlingarna efter strejkvarslet

Tre medlare har tillsatts för att lösa tvisten mellan fackförbundet Seko och Tågföretagen Almega. Om ingen uppgörelse nås innan den 11 maj väntar en strejk som rör cirka 1 200 anställda i spårtrafik.
Läs artikeln på dn.se

”Almega uppskattar att Seko står upp för den svenska modellen där vild strejk inte hör hemma”

Uppskattat att Seko nu prioriterar i sina yrkanden, skriver representanter för Almega i en replik.
Läs artikeln på arbetet.se

Tusentals besökare på Train & Rails första dag

EU-parlamentarikern Jakop Dalunde vill flytta makten över järnvägen från Stockholm till Bryssel. Riksdagsledamoten Patrik Jönsson hävdade att järnvägssektorn är enormt subventionerad.
Läs artikeln på jarnvagar.nu