Hoppa till innehåll

Den 9 juni uppmärksammar vi i järnvägsbranschen den internationella plankorsningsdagen. Var alltid extra uppmärksam där väg och järnväg möts. Alla 365 dagar om året.

Stoppsträckan för ett tåg kan vara flera kilometer. På tre sekunder färdas det 200 meter, om hastigheten är 200 kilometer i timmen. Lokföraren har inte en chans att stanna för dig. Att som vägtrafikant vara uppmärksam och försiktig när man passerar en plankorsning är därför centralt för att förhindra olyckor. Respektera ljud- och ljussignaler, bommar och skyltar.

– Säkerhetsfrågan är ständigt aktuell hos såväl Trafikverket som branschen i övrigt. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket.

Där väg och järnväg möts – var uppmärksam

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Problemet är störst inom tätort, för gående, och för fordon i oskyddade plankorsningar utanför tätort där plankorsningar saknar aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler.

– Det handlar givetvis om direkta dödsrisker för den som passerar en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist. Men för den som kör loket handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att en människa i värsta fall dör. Den här oron bär många av mina medarbetare med sig dagligen, säger Karin Hesse, säkerhetschef på Green Cargo AB.

– Säkerheten vid plankorsningar är en mycket viktig fråga. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Men återigen, man ska alltid vara mycket försiktig och uppmärksam vid en plankorsning. Tågen är tystare och snabbare än man tror, avslutar Maria Krafft.

Läs mer om plankorsningar på trafikverket.se

Säkerhet vi plankorsningar

Din säkerhet vid järnvägen