Hoppa till innehåll
Som berörts i tidigare nyhetsbrev har Tågoperatörerna fört en diskussion med Trafikverket och Näringsdepartementet om hur förvaltningen av lastsäkringsregler ska ske framgent. Sedan i juni 2017 är en ny förvaltningsstruktur på plats. Regeringen genom Trafikverket har beviljat ett startbidrag till en förvaltningsstruktur för lastsäkring i Tågoperatörernas regi.

Hanteringen av lastsäkringen har sedan avregleringen av järnvägen inleddes lämnat en del övrigt att önska. Efter försök under de senaste åren från både Transportstyrelsen med nationella föreskrifter och av Trafikverket med administrativ organisation var läget återigen oklart från 2015. I oktober 2016 presenterade Tågoperatörerna en framtidsvision om lastsäkringsreglering för järnvägen.

Visionen är redan en realitet och sedan 2017 har därför Tågoperatörerna tagit på sig att, genom deltagande i UIC:s utveckling av metoder och ”best practice”, förvalta lastsäkringsbestämmelser för Sverige. Eftersom det finns en stor puckel av uppdateringar att beta av och för att möjliggöra en hållbar systematik har Tågoperatörerna var bidraget från Trafikverket avgörande för att lägga grunden för det särskilda uppdraget att ta över förvaltningen av lastsäkringsföreskrifter.

Sedan juni 2016 har Tågoperatörerna kontrakterat TCC:s konsult Stanley Öberg att arbeta med uppdatering av lastsäkringsföreskrifter med mera. Stanley började med arbetet i juni och under hösten kommer flera aktiviteter igång. Historiskt har de integrerade järnvägsförvaltningarna samarbetat om lastsäkringsregler inom världsorganisationen UIC och Stanley kommer att delta i arbetet från svensk sida.

Upplägget innebär att bland annat Rundvirkesgruppen kommer att omstartas. Ett möte planerat till slutet av oktober och den utvidgade gruppen som inkluderar transportköpare i skogsindustrin kommer därefter att kallas till möte i november i Stockholm.

Den nya strukturen för att utveckla och förvalta svenska riktlinjer för lastsäkring kommer att vara till stor nytta för både svensk transportsektor och för basindustrin.

Från och med hösten 2017 publiceras Branschgemensamma lastningsriktlinjer för järnväg på vår webbplats tagoperatorerna.se under Vi gör.