Hoppa till innehåll
Årsmöte 2022

Utökad styrelse för Tåg­företagen

Äntligen kan vi träffas igen. Ett 40-tal medlemmar var på plats när det vara dags för årsmöte för Tågföretagen. Styrelsen har numera 11 ledamöter och vid styrelsemötet valdes fyra nya ledamöter in. Ted Söderholm, vd Green Cargo, fick förnyat förtroende som ordförande och Henrik Dahlin, vd MTR Nordic, går nu in som vice ordförande. Efter årsmötet fick vi en uppdatering från fokusgrupperna inom trafiksäkerhet och beredskap samt en första titt på Tågföretagens reformagenda som kommer lanseras i juni.

Jan Sjölund, ordförande i fokusgrupp Säkerhet & Beredskap, berättade om arbetet med att uppdatera fokusgruppens arbete till omvärldens krav. På senare tid, i och med att säkerhetsläget har ändrats, har det kommit nya områden som vi som bransch behöver hantera, som säkerhetsskydd, informationssäkerhet, kontinuitetshantering och totalförsvar. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med ett förslag som kommer beslutas på nästa styrelsemöte i september.

Trafiksäkerhet – med Peter Sjöquist som ordförande i fokusgruppen gav en genomgång om förändringarna av järnvägslagen som träder i kraft 1 juni. Från att ha varit en lag delas den nu upp i fyra lagar: järnvägsmarknadslagen, järnvägssäkerhetslagen, järnvägstekniklagen och lagen om nationella järnvägssystem.

Säkerhetsfrågorna ligger högt på agendan för många av oss i branschen.

Tågföretagens Lina Lagerroth och Gustaf Engstrand berättade mer om läget efter Rysslands aggression mot Ukraina och vad det betyder för oss inom järnvägsbranschen internationellt och i Sverige. De flesta av de 5,6 miljoner ukrainska flyktingarna har valt att stanna i grannländer som Polen och flyktingströmmarna till Sverige har varit lägre än förväntat. När det gäller godstransporterna ser vi en del förändringar för vissa segment som skog och papper men framför allt ökat tryck på flexibilitet och kunna ställa om snabbt. Det innebär en ökad belastning på ansökan av ad-hoc-kapacitet, som ska besvaras av Trafikverket inom fem dagar.

Nya medlemmar i styrelsen

Under året har några styrelsemedlemmar slutat och styrelsen har också beslutat att öka antalet till 11 ledamöter. Nyval av följande ledamöter: Monica Lingegård, vd SJ, Otto Nilsson, vd Inlandsbanan, Jonas Gunnarsson, Operations direktör fordonsunderhåll Euromaint Rail, och KarlJohan Börjesson, vd Protrain.

Övriga i styrelsen valdes om och Ted Söderholm, vd Green Cargo, fick fortsatt förtroende som ordförande.

Övriga personval

Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse​: Ted Söderholm, vd Green Cargo

Almegas styrelse​: Ted Söderholm, vd Green Cargo, och Henrik Dahlin, vd MTR Nordic.

Valberedning och ordförande i valberedning​: Gunnar Wulff, ordförande, Peder Wadman och Gunnar Alexandersson.