Hoppa till innehåll

Behov av ny kalkyl

Vi har tidigare påtalat bristerna i dagens samhällsekonomiska prognos- och kalkylmodeller. Nu visar även en nyligen genomförd marknadsundersökning från Trafikverket på ett betydligt högre resande på de nya stambanorna än i tidigare prognoser. Tillsammans med kortare byggtider och lägre byggkostnader är detta helt avgörande för den samhällsekonomiska kalkylen.

Två färska rapporter från 2022 visar att den samhällsekonomiska nyttan förbättras fundamentalt. De nya kalkylerna, gjorda enligt den i Sverige etablerade modellen för samhällsekonomiska kalkyler, tar för första gången hänsyn till de nya rönen samt andra aspekter som tidigare inte redovisats. Resultaten visar tydligt de stora effekterna av mer realistiska prognoser för resande och överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, snabbare utbyggnad och kostnadsbesparingar.

Den första rapporten – en analys från Kreera Samhällsbyggnad som tar med effekterna av kraftigt ökad godstrafik på järnväg bland annat genom öppnandet av Fehmarn bältförbindelsen – visar på en stor nettoförbättring jämfört med tidigare kalkyl.

Den andra rapporten är en känslighetsanalys från WSP som utgår från en utbyggnad med landbroar och ändrade resmönster på både delar av och hela sträckan för nya stambanor. När kalkylmodellen laddas med de senaste rönen går den samhällsekonomiska kalkylen från negativ till positiv.

Nya beräkningar visar bättre lönsamhet för att bygga ny järnväg

Den 5 juli i Almedalen lanserade vi rapporten och samtalade med både branschen och politiken om de samhällsekonomiska kalkylerna. Seminariet sändes live och du kan se det på Tågföretagens youtubekanal.