Hoppa till innehåll

Tågföretagen åker till Almedalen med nya rapporter och goda argument i packningen. Vi kommer att prata transporteffektivitet, hur får vi lönsam järnväg och hur vi når målet att fyra av tio motoriserade resor är kollektiva 2030. Vi bjuder också på en frågestund med Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket. Hoppas vi ses i Visby!

Tågföretagens arrangemang

Nya beräkningar visar bättre lönsamhet för att bygga ny järnväg

Tid: tisdag 5 juli kl 15.00-15.45

Plats: Hamngatan 3, ”Svenskt Näringslivs trädgård”

Under våren 2022 har nya rapporter presenterats som sammantaget visar det går att spara 100 miljarder kronor när de nya stambanorna ska byggas. Standardisering av byggteknik, som till exempel landbroar, bryter den höga kostnadsutvecklingen för framtida infrastrukturprojekt. Läs mer

Seminariet streamas live på vår youtubekanal

Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt transportsystem i Sverige?

Tid: onsdag 6 juli kl 12.10 – 13.10

Plats: Birgers Gränd 4, ”2030-Arenan”

Arrangeras tillsammans med Sveriges Åkeriföretag.

Hur jobbar godstransportörer från järnväg och sjöfart samt åkerier för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Energikrisen är en realitet och energisnålare transporter är en förutsättning för såväl dagens som framtidens transportsystem. Läs mer

Fyra av tio resor ska ske med kollektivtrafiken – vad krävs för att nå dit?

Tid: onsdag 6 juli kl 13.20-14.00

Plats: Birgers Gränd 4, ”2030 Arenan”

Arrangeras tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik.

Efter det stålbad som kollektivtrafiken gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. Vad gör politiken för att nå dit? Hur kan branschen bidra? Läs mer

Trafikverket vart är vi på väg?

Tid: onsdag 6 juli kl 14.00 – 14.20

Plats: Birgers Gränd 4, ”2030-Arenan”

Hur ser Trafikverkets uppdrag ut? Vad är de hetaste frågorna just nu? Vad vill Roberto Maionara uppnå som nytillträdd generaldirektör för Trafikverket? Läs mer

Seminarier Tågföretagen deltar på

Hur maximerar vi nyttan från start med ny järnväg?

Tid: måndag 4 juli kl 10.00-12.00

Plats: Novgorodgränd 1, ”Region Västerbotten”

Arrangör: Norrbotniabanegruppen

Näringslivet i norr gör historiska investeringar i den gröna omställningen, vilket kräver ökad järnvägskapacitet. Trafikverket planerar och bygger norrbotniabanan för fullt, men vad gör och vad behöver kommunerna och regionerna göra för att nå full effekt när banan väl tas i bruk? Läs mer

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, deltar.

Vart är vi på väg med nya stambanor?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer

Tid: måndag 4 juli kl 17.30-18.30

Plats: Strandvägen, H535

Arrangör: Region Jönköpings län, Mötesplats Jönköpings län

Sverige är i behov av nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Järnvägstrafiken förväntas öka kraftigt framöver och persontrafiken har redan mer än fördubblats på 30 år. Är politiken medveten om det utmaningar Sverige står inför? Läs mer

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, deltar.