Hoppa till innehåll
politikerpanel

Almedalen inspirerade med diskussioner och möten

Politikerveckan i Almedalen var i år fem dagar i stället åtta och ”bara” strax över 2 000 evenemang. Det blev en intensiv vecka i Visby för Tågföretagen, även om Almedalsveckan i år var mindre än före pandemin. Efter uppehåll de senaste två åren till följd av pandemin och med blick mot ett kommande val i september var dagarna fyllda av värdefulla samtal och intressanta seminarier. Tågföretagen hade en omfattande agenda där vi både stod som värdar för seminarier och själva deltog i såväl seminarier som rundabordssamtal. Tyvärr avslutades veckan med ett tragiskt våldsdåd på öppen gata och våra tankar går till de närmast sörjande. En sådan händelse mitt under ett demokratievent som Almedalsveckan verkligen är, genererade än mer diskussioner om hur viktigt det är med ett öppet demokratiskt samhälle.

Klimat- och miljöfrågor samt hållbarhet ur olika aspekter stod högt på agendan i årets Almedalen. Det var glädjande att se flera olika branscher engagera sig i dessa frågor. För Tågföretagens del var transporteffektivitet och samhällsekonomiska kalkyler i brännpunkten. Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana fick även summera sina första 100 dagar tillsammans med Tågföretagens näringspolitiske chef Gustaf Engstrand.

På Tågföretagens panelsamtal om samhällsekonomiska kalkyler fick politiker och representanter från branschaktörer diskutera lönsamheten med att bygga ny järnväg. Som Tågföretagen nyligen debatterat, har nya beräkningar visat att det är möjligt att uppnå besparingar i nivån 100 miljarder kronor när de nya stambanorna byggs. Besparingarna kan ske genom standardisering av byggteknik, till exempel genom att bygga brobanor. De nya byggmetoderna kan, förutom lägre totalkostnad, generera lägre underhållskostnad, kortare byggtider och mindre kostnadsosäkerhet samtidigt som klimatprestandan blir bättre. Se hela seminariet youtube.se

Tågföretagen och Sveriges Åkeriföretag stod även värdar för ett panelsamtal om Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt transportsystem i Sverige? Hur jobbar godstransportörer från järnväg, sjöfart och åkerier för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Genom samverkan mellan trafikslagen kan man öka tillgängligheten till ett förmånligare pris och samtidigt bidra till välfungerande transportkedjor. Se hela seminariet på youtube

Kollektivtrafikens nytta och betydelse i samhället diskuterades av ungdomsförbunden när Tågföretagen, tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, bjöd in till panelsamtal med fokus på programförklaringen Nystart för kollektivtrafiken. Det var glädjande att se att alla närvarande ungdomsförbund är positiva till kollektivtrafiken och dess betydelse för ett hållbart samhälle. Se hela seminariet på youtube.se

Nu är vi tillbaka från semestrarna och laddade att ta tag i hösten, och utmaningarna med tågtrafiken under sommaren kräver omedelbar uppmärksamhet. Det är val i september och vi ser fram emot att välkomna ett nytt trafikutskott till hösten, som vi ser fram emot att lära känna. Vi kommer också att få möjlighet att träffas på exempelvis höstmötet, Persontrafikmässan och Järnvägsdagen. Nu kör vi!