Nästa regering bör prioritera säkerhetspolitiken

Ett mer robust Sverige kräver att Sveriges nästa regering prioriterar frågor inom det säkerhets- och försvarspolitiska området. Här spelar det privata näringslivet en central roll, skriver Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy Svenskt Näringsliv i en artikel på svensktnaringsliv.se

Han fortsätter:

”Det privata näringslivet i Sverige tillhandahåller huvudparten av alla varor och tjänster i Sverige. Privata företag är avgörande för Sveriges förmåga att förhindra och hantera såväl militära som civila kriser, över hela konfliktskalan. Detta inbegriper Försvarsmaktens operativa förmåga för alla beredskapsnivåer, både direkt och indirekt, genom att andra aktörer som Försvarsmakten är beroende av i sin tur är beroende av företagen.”

Artikeln avslutas med nio punkter som Svenskt Näringsliv tycker att Sveriges nästa regering måste prioritera. Dessa handlar om robust transportinfrastruktur, elförsörjningen, försörjningssäkerhet, näringslivets och övriga berörda aktörers roller inom totalförsvaret samt reglering och tillståndsprocesser.

Läs hela artikeln på svensktnaringsliv.se

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB