Hoppa till innehåll

Infosäkkollen är ett helt frivilligt verktyg och syftar till att erbjuda en struktur för uppföljning för att förbättra aktörers förmåga att arbeta med informations- och cybersäkerhet och därigenom stärka totalförsvaret.

Infosäkkollen ska kunna erbjudas främst de aktörer som omfattas av lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och det nyligen antagna NIS 2 direktivet. Dessutom ska myndigheten, från och med år 2025, börja erbjuda aktörerna som valt att delta i Infosäkkollen en struktur för uppföljning av it-säkerhet, it-säkerhetskollen.