Hoppa till innehåll

Uppdraget innebär att myndigheterna ska föreslå utformning av en process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. Till detta ska de även analysera om det med hänsyn till befintlig reglering är lämpligt att införa krav på järnvägsföretag och infrastruktur- och stationsförvaltare att anta säkerhetsplaner på företagsnivå. Myndigheterna ska också i så fall lämna förslag på hur sådana krav kan utformas.

− Att samverka och gemensamt arbeta fram detta med berörda myndigheter samt aktörer är vitalt. Vi befinner oss i ett läge med ökad hotbild vilket kommer och redan har ställt nya krav på alla inom järnvägen. Det är viktigt att operatörer och entreprenörer blir involverade redan från start. Vi ser fram emot att bidra och kommer att prioritera detta arbete, säger Lina Lagerroth.

Rådande säkerhetsläget

När det gäller det nu rådande försämrade säkerhetsläget för Sverige följer Tågföretagen fortsatt händelseutvecklingen noga och har dialog med berörda myndigheter och medlemmarna. Stödfunktion Säkerhet och Beredskap utvärderar löpande säkerhetsläget liksom behovet av eventuella säkerhetshöjande åtgärder och informationen uppdateras löpande vid behov.