Hoppa till innehåll

Stabilitet eller o­säkerhet i klimatpolitiken

Under regeringens första år vid makten har vi löpande fått ta del av pusselbitar som indikerar att en ny klimatpolitik är i vardande, men helheten har uteblivit. I veckan presenterade regeringens snabbutredare, nationalekonomen John Hassler, en språngbräda på vägen mot en mer sammanhållen borgerlig politik på området. Inte mindre än 46 förslag för en ny klimatpolitik lämnades över till regeringen.

I korthet vill Hassler skrota de existerande klimatmålen som har en inriktning på minskade utsläpp – och som 7 av 8 riksdagspartier står bakom. De idag kvantifierbara målen, som ända sedan 2017 formulerat en tydlig målbild för näringslivet och samhället i stort, föreslås ersättas med en inriktning mot elektrifiering. Exempelvis målet om 70 procents minskning till 2030 av utsläpp från transportsektorn riskerar därmed att falla.

Den redan elektrifierade järnvägens utvecklingsbehov berörs i ett av de 46 förslagen. Förslag 31 innefattar att tillräcklig järnvägskapacitet ska byggas för att möjliggöra omställningen och utvecklingen av Sveriges basindustri. Särskilt konstateras att en utbyggnad av järnvägskapaciteten i norra Sverige är av avgörande betydelse för att Sverige ska kunna behålla och utveckla norra Sveriges industriella bas. I synnerhet bedöms att en utbyggnad av malmbanan är akut och redan utarbetade planer behöver verkställas snarast. Tågföretagen anser att detta förslag är bra men konstaterar samtidigt att snabb utbyggnad av järnväg i hela landet kan bidra till ännu högre grad av elektrifiering av transportsystemet och därtill även till mer effektiv energianvändning. Vi noterar att ökad kollektivtrafik som dellösning inte berörs överhuvudtaget av Hassler.

Harmonisering med EU:s regelpaket Fit-for-55 är drivkraften bakom regeringens ambitioner för en ändrad inriktning av klimatpolitiken och det är i grunden bra om minimikrav är samordnade över hela EU:s geografi. Snabbutredningen stödjer  dock inte en tydlig målbild. Därmed riskerar dagens konkreta nationella mål att ersättas med något som liknar en önskad inriktning, i huvudsak mot elektrifiering. Det tar minst ett par år att få ett nytt klimatpolitiskt ramverk på plats och att revidera 2030-målen skulle i så fall bli en relativt meningslös aktivitet.

Regeringen står nu inför beslut om en klimathandlingsplan, där valet kortsiktigt står mellan att bekräfta och eventuellt förstärka kvantifierbara klimatmål eller att skapa osäkerhet i klimatarbetet. Långsiktigt finns mer att hämta men där borde effektiv användning av de olika trafikslagen få högre prioritet än vad denna snabbutredning föreslår.

Järnvägsdagen 2023:

Hur lyfter vi Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet?

Den frågan kommer Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, Annika Winsth, chefekonom Nordea, Klas Nilsson, Director Group Communications Boliden, PM Nilsson, Timbro, Hans Lindblad ordförande i regeringens produktivitetskommission och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet, att diskutera på Järnvägsdagen den 29 november. Det vill du inte missa!

Sista dagen för early bird-pris idag fredag den 20 oktober.

Dags för Järnvägens säkerhetskonferens 2024

Den 31 januari-1 februari nästa år bjuder Transportstyrelsen in till Järnvägens säkerhetskonferens. Tågföretagen tycker att det är viktigt att det finns en arena där de här frågorna diskuteras och att branschen tillsammans kan peka ut riktningen för vårt gemensamma trafiksäkerhetsarbete.

Programmet för dagarna innehåller bland annat forskning, riskhantering vid växling, MTO, automatkoppel och förarlösa tåg. Läs mer om programmet och anmäl dig på transportstyrelsen.se

Medielänkar vecka 42

Analys: Hasslers förslag i 6 punkter

Mattias Goldmann ger sin analys av professor John Hasslers omtalade utredning om hur svensk klimatpolitik bör utvecklas mot bakgrund av EU:s Fit for 55-paket – och hur regeringen väntas möta förslagen.
Läs artikeln på miljo-utveckling.se

Behåll klimatmålen för 2030, regeringen

374 svenska företag och fackens centralorganisationer: Det handlar om att vilja ta ansvar.
Läs artikeln på aftonbladet.se

”Regeringens klimatpolitik en katastrof för klimatet, de gröna teknikföretagen och elkonsumenterna”

I sin strävan att gå SD till mötes tycks regeringen vara beredd att kasta den brett förankrade klimatpolitiken överbord. Regeringens agerande strider mot vetenskapliga fakta och dess politik riskerar att leda till att svensk industri hamnar på efterkälken, skriver de tunga miljöprofilerna Tomas Kåberger, Johan Rockström, Anders Wijkman och Eva Svedling.
Läs artikeln på aktuellhallbarhet.se

Vi måste växla upp och öka farten för gröna transporter

Potentialen för en snabb omställning i åkerinäringen är stor, men är beroende av politiska beslut och att företag, kommuner och regioner köper fossilfria transporttjänster, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag.
Läs artikeln på di.se

SJ föreslår fyra direkttåg om dagen till Trondheim

Om drygt ett år hoppas SJ få börja köra flera dagliga direkttåg mellan Stockholm och Trondheim i vardera riktning. – En regelbunden tågtrafik utan byten skulle innebära en helt fantastisk möjlighet för både oss kommuninvånare och besöksnäringen i hela Jämtland, säger Martine Eng (s), kommunalråd i Åre kommun.
Läs artikeln på dn.se

‘HS2 cancellation puts half a million trucks on British roads’

In the UK, the decision has been taken to scale back the HS2 high-speed rail project, and cancel everything except the London – Birmingham core route and a short branch to the East Midlands. That has significant negative impacts for rail freight development, environmental concerns, and for road congestion. That’s the summary of findings from freight carriers, revealed in the British press. The loss of the HS2 “Northern Leg”, which would have directly connected Manchester and relieved the West Coast Main Line, has raised concerns for future rail freight capacity.
Läs artikeln på railtech.com

JBS är en vision på spåren

Den 11 oktober höll JBS årets strategikonferens. Ett hundratal deltagare samlades för att tillsammans med JBS styrelse och företaget Kairos Future kicka igång skapandet av en ny vision för järnvägen.
Läs artikeln på trafikverket.se

Om den gröna stadens triumf

När jag gick i högstadiet tittade man på Dallas och Spanarna på Hill Street. Kombinationen var övertydlig. Det goda livet fanns långt ute i villamattorna, man åkte bil till jobbet och staden var farlig och smutsig. Man skulle vara careful out there.
Läs artikeln på di.se