Hoppa till innehåll
personer går på tåg vid perrong

EU-kommissionen föreslår ”Passenger mobility package”

I veckan publicerade EU-kommissionen ett förslag till nytt lagstiftningspaket ”Passenger Mobility Package” som innehåller flertalet förbättringsförslag när det kommer till resenärer och deras rättigheter.

Bland annat föreslår kommissionen ett antal tillägg till den reviderade tågpassagerarförordningen som började gälla i juni i år. Tilläggen handlar om att möjliggöra för resenärer att kunna spara information som järnvägsföretag kommunicerat elektroniskt. Detta för att tillsynsmyndigheter ska kunna bedöma efterlevnaden av förordningens regelverk.

Tilläggen innehåller även regler hur medlemsstater och tillsynsmyndigheter ska bistå kommissionen med uppgifter. Lagstiftningspaketet innehåller även en förordning om passagerarrättigheter vid multimodala resor. Formuleringarna vad gäller definitionerna av olika typer av multimodala biljetter gör att regelverket skulle kunna omfatta även transportörer som inte själva valt att vara en del av en multimodal resa.

Vad gäller informationsutbyte vid multimodala reseinformationstjänster mellan transportföretag finns även en revidering som bland annat skulle ställa krav på transportföretag att utbyta dynamiska trafikdata vid en nationell åtkomstpunkt.