Hoppa till innehåll

Åter till Almedalen

Som vi skrev i förra veckan har medlemsstaterna nu tagit ställning till kommissionens förslag till ny förordning om tilldelning av järnvägskapacitet. Medlemsstaternas regeringar prioriterade sina nationella trafikbehov och temat väcker därför stort intresse från näringslivet, och det på goda grunder. Förutsättningarna för gränsöverskridande järnvägstransporter riskeras och den inre marknaden försvagas om inte EU:s medlemsstater framgent lyssnar på Sverige och därmed går mer på kommissionens förslag. Spännande trepartsförhandlingar mellan ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen påbörjas under hösten. Lyssna på Järnvägspodden för fördjupande perspektiv.

De ständigt ökande banavgifterna för godstrafiken har väckt stor förvåning och det är välkommet att regeringen nu ger Trafikverket i uppdrag att se över banavgifterna. Avgiftshöjningarna har försämrat konkurrenssituationen för godstransporter på järnväg, vilket i förlängningen försämrar konkurrenssituationen för stora delar av det svenska näringslivet. Höjningarna av banavgifterna är en av orsakerna till att godstågsoperatörerna i Sverige uppvisar dålig ekonomisk lönsamhet. Regeringen anser att både avgifter och kostnadsunderlag behöver ses över och eventuellt justeras. Trafikverket har ett år på sig med att redovisa utredningen. Samtidigt är det brådskande med lösningar redan från 2025 eftersom banavgifterna för godstrafiken justeras upp med 40 redan kommande år.

Nu börjar politikerveckan i Almedalen och Tågföretagen är på plats och arrangerar ett antal aktiviteter – läs mer om dessa här. Under året har järnvägen varit ett återkommande tema som på olika sätt har fått stå i rampljuset – inte minst i riksmedia. Järnvägsfrågan och dess stora betydelse för Sveriges transportsystem och framtida förutsättningar har börjat få relevant uppmärksamhet. 

Den nya TEN-T-förordningen träder i kraft

Tidigare i juni beslutade ministerrådet om den nya TEN-T-förordningen som reglerar gemensamma krav och ger förutsättningarna för utvecklingen EU:s gränsöverskridande transportinfrastruktur, Trans-European transport network (TEN-T). Läs mer

Medielänkar vecka 26

Nya mål efter historiskt avtal om järnvägen i Västsverige

Efter onsdagens överenskommelse om ny järnväg Göteborg-Borås tar företrädare för Västsverige sikte på nästa mål – att staten ska dra spåren vidare österut mot Jönköping och Linköping. Det är huvudskälet till att parterna är redo att betala en miljard för att stationen under Landvetter flygplats får två spår extra.
Läs artikeln på dn.se

Tuffa förhandlingar om utrymmet på Europas järnvägar

Inom EU väntar en strid om utrymmet på järnvägarna i Europa. Kommissionen vill att gränsöverskridande godstrafik ska få ta plats på spåren och parlamentet är tydligt för en sådan förändring. Men Ministerrådet vill värna det nationella inflytandet när det blir konkurrens mellan det långväga godset och persontrafiken i de länder som berörs.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Så behöver tågresandet underlättas för att minska klimatutsläppen

Svårt att boka, sällan wifi, förseningar, ersättningsbussar, ofta dyrare än flyget – ändå vill många åka tåg och det är också det bästa färdmedlet för klimatet. Mattias Goldmann åkte tåg ända till Bangkok och sparade 800 kg koldioxidutsläpp.
Lyssna på Vetenskapsradion Klotet på sverigesradio.se

Svenskt Näringsliv vill att regeringen lånar och satsar

Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt kräver att regeringen lånar pengar för att finansiera nödvändiga investeringar i infrastruktur. ´
Läs artikeln på omni.se

Här är infrastruktursatsningarna som behövs nu när Sverige är med i Nato

Ett mardrömsscenario: Sverige eller något av Natoländerna intill oss hamnar i krig. Plötsligt måste soldater och materiel transporteras tvärs över Sverige. För att det alls ska vara möjligt måste infrastrukturen få ett rejält lyft. – Systemet är inte dimensionerat för att klara av behov i krig, säger Thomas Ekström, expert på militär logistik vid Försvarshögskolan.
Läs artikeln på dn.se

Svenskt hopp ställs till slutförhandling – rälstilldelningsförslag går emot svensk linje

Med inspiration av den svenska järnvägsplaneringsmodellen föreslog EU-kommissionen ytterligare uppluckring av de nationella monopolen i järnvägsplaneringen. Men medlemsländerna var inte sugna på budet. Sverige får sikta på mer framgång i slutomröstningen.
Läs artikeln på altinget.se

Nytt snabbspår mellan Göteborg och Borås: Halverar restiden

Det infekterade bråket om ett snabbjärnvägsspår mellan Göteborg och Borås är nu löst. Det kommer att byggas ett nytt snabbspår mellan städerna. Oppositionsledaren Axel Josefsson (M) är nöjd. Han säger att restiden mellan städerna nästan kommer halveras. Och det ger Josefsson ljusa framtidsförhoppningar berättar han.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Bakslag för godstrafiken i EU: ”Motsatt utveckling”

EU-kommissionen vill göra det lättare att transportera gods på järnväg i Europa med en ny förordning. När ministerrådet på tisdagen avgjorde sin position kring förslaget fanns flera ändringsförslag som ökar medlemsländernas inflytande över järnvägskapaciteten. Sverige stödjer inte rådets inriktning som kan försvåra för svensk exportindustri. ”Vi ser en risk att rådets position leder till motsatt utveckling än vad kommissionens syften var”, säger Andreas Carlson (KD), infrastrukturminister.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se