Hoppa till innehåll

Samverkan viktig för säkra samhällsviktiga transporter

Uppbyggnaden av Trafikverkets och transportsektorns förmåga är i gång. Det krävs stabil, sammanhållen och förutsägbar inriktning och finansiering för alla aktörer för att försätta utvecklingen av transportsektorn. Det skriver Trafikverket den 15 januari i sin redovisning av regeringsuppdraget om åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst i krig för myndigheterna inom beredskapssektor Transporter.

Samverkan är viktig för att möjliggöra och säkra samhällsviktiga transporter. Beredskapsmyndigheterna är endast ansvarig för en del av transportsystemet så att samverka med kommuner, regioner och transportörerna som tågoperatörer är en förutsättning för det fortsatta arbetet.