Hoppa till innehåll

Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv och författare till rapporten, ser flera områden som behöver förbättras för att företagen ska kunna vara en del i totalförsvaret. En av de viktigare sakerna är att kulturen förändras. Myndigheter verkar tro att företagen står stand by och är redo att leverera så fort myndigheten säger till. Men ser inte företagens förutsättningar ut. Vinstdrivande företag behöver ekonomisk ersättning för att ha beredskap, annars kan de inte driva sin verksamhet. Det behövs också en samsyn kring mål och kontinuerlig dialog mellan myndighet och företag.

− Rapporten har tagits fram tillsammans med Tågföretagen och flera branschorganisationer. Vi ser ett stort värde i att vi har en gemensam röst kring vad som behöver göras och vikten av samplanering mellan myndigheter och näringsliv, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

För att utvecklingen av totalförsvaret ska ge snabb och tydlig effekt betonar rapporten särskilt vikten av att

  • ett konkurrenskraftigt näringsliv ökar Sveriges handlingsutrymme vid kriser och krig
  • tydliga förmågemål inom totalförsvaret bidrar till snabbare och effektivare utveckling av totalförsvaret
  • företagens ökade ekonomiska risker inom totalförsvaret behöver hanteras
  • utveckla samarbeten utifrån både företags och det offentligas förutsättningar, samt
  • åtgärder som förtydligar företags planeringsförutsättningar bör prioriteras.

Läs intervjuer med Johan Sjöberg på svensktnaringsliv.se och på di.se