Hoppa till innehåll

Föreslår undantag från kvotplikt för biodrivmedel

Tågoperatörerna har skickat in ett yttrande till Näringsdepartementet med begäran om att undantas från kvotplikt avseende biodrivmedel – inblandning i diesel.

Sammanfattning

Tågoperatörerna menar att järnvägsbranschen måste undantas från kvotplikten.

  1. Kvotplikten innebär ytterligare ökade och ej påverkbara kostnader för en bransch i en svår ekonomisk situation
  2. Diesellokens motorer saknar garantier för en biodrivmedelsinblandning som kvotplikten kräver och eventuella motorhaverier får stora ekonomiska konsekvenser och leder dessutom till svåra förseningar för hela järnvägssystemet.
  3. Kvotplikten kan leda till ändrade distributionsförhållanden om ex. Green Cargo och andra upplagshavare för järnvägsbranschen slutar att vara upplagshavare, med en fördyrande konkurrensnackdel för de övriga mindre operatörerna som följd.
  4. Kvotplikten kan snedvrida konkurrensförhållandena både inom järnvägsbranschen men också mellan olika transportslag.
  5. Kvotpliktsregeln skulle sannolikt få en motsatt miljöeffekt då den skulle leda till att färre godstransporter skulle gå på järnväg eftersom de direkta och eventuellt de indirekta kostnaderna, beroende på om operatör är kvotpliktig eller ej, skulle öka.

Läs hela yttrandet över Promemoria om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel (pdf)

Status
Besvarad

Från
Miljödepartementet

Svar senast

Ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel