Förlängd och breddad ekobonus

Tågföretagen har tagit del av Trafikverkets förslag till förlängd och breddad ekobonus och inkommer med följande remissvar

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

3 augusti 2022


Länk till remiss

Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus