Hoppa till innehåll

Nya regler om cyber­säkerhet

Tågföretagen anser att nya regler om cybersäkerhet är välkommet i sitt svar på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet Fö2024/00496.

Vi se några områden som behöver adresseras:

  • Vad som omfattas av begreppet hela verksamheten behöver förtydligas
  • Kort tid för genomförande och framtagning av tillhörande föreskrifter
  • Informationsdelning
  • Incidentrapportering
  • Peronalsäkerhet
  • Konsekvensanalys och sanktioner

Status
Besvarad

Från
Regeringskansliet

Svar senast
28 maj 2024

Remiss för SOU 2024:18 Nya regler om cybersäkerhet

Kontaktperson

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer