Hoppa till innehåll

Remissvar En modell för svensk försörjnings­beredskap

Tågföretagen ställer sig över lag positiva till betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50) och de förslag och slutsatser som presenteras. Det är positivt att betänkandet tydliggör att staten bär huvudansvaret för försörjningsberedskapen och dess finansiering. Det är också positivt att betänkandet tydliggör att företagens försörjningsberedskap ska regleras genom avtal.

Betänkandet betonar i ett flertal sammanhang vikten av samverkan – vilket Tågföretagen tillstyrker och vill ytterligare poängtera är avgörande för en fungerande beredskap där det offentliga och privata är beroende av varandra.

Status
Besvarad

Från
Försvarsdepartementet

Svar senast
31 december 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap