Hoppa till innehåll

Remissvar Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Tågföretagen noterar att regeringens förslag till ny lag och förordning i mångt och mycket liknar den förordning som togs fram i samband med flyktingkrisen 2015 detta trots den kritik som då framfördes. För Tågföretagens medlemmar och dess resenärer fick lösningen starkt negativa konsekvenser vilket även framgår av promemorian med avveckling av trafik, stor påverkan på arbetspendlingen mellan Danmark och Sverige samt stora ökande kostnader. Inte heller denna gång är det framlagt hur transportörerna ska kompenseras för de ökade kostnaderna när de tilldelas ansvar som bör åligga polisen och som dessutom leder till förlorade intäkter. Även detta är en upprepning från 2015 då detta reglerades i efterhand efter hemställan från Tågföretagen tillsammans med Sveriges bussföretag och Svensk sjöfart.