Hoppa till innehåll

Remissvar transport av farligt gods på järnväg

Tågoperatörerna har svarat på remissen gällande Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), 2013 års utgåva. MSB 2012-472 (RID-S).

Status
Besvarad

Från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svar senast