Hoppa till innehåll

Yttrande gällande redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM (2023) 441

Tågföretagen välkomnar förslaget om nytt harmoniserat regelverk för rapportering av transporttjänsters växthusgasutsläpp. Transportsektorn har en avgörande roll i den gröna omställningen. Transporttjänster för både människor och gods behöver vara så hållbara som möjligt för att klimatomställningen ska fullbordas och för att satta miljö- och klimatmål ska kunna nås. Arbetet för att nå miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser från transportsystemet riskerar att misslyckas om vi inte genomför rätt åtgärder, både i det korta och långa perspektivet.  

Läs hela Tågföretagens yttrande gällande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM (2023) 441

Status
Besvarad

Från
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Svar senast
30 september 2023

Remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser