Godsvagnar

Avtal för godsvagnar

För godstrafik inom Europa finns det ett avtal för godsvagnar, The General Contract for Use of Wagons (GCU). Här hittar du avtalet

Skadekatalog

Ladda ner skadekatalog för funktionskontroll av vagnar i godståg på svenska