Hoppa till innehåll

Mer godstransporter på järnvägen

Sveriges konkurrenskraft är beroende av tåg för att effektivt transportera stora volymer av gods långa sträckor och för att människor enkelt ska kunna resa mellan städer och orter. Järnvägen spelar en viktig roll för ökad energi- och transporteffektivitet i det svenska samhället och för att bygga transportkedjor där fler än ett trafikslag ingår.

Buller

Sedan juni 2019 gäller nya regler för buller från godsvagnar. Enligt den nya EU-regleringen ska bromsblock av gjutjärn fasas ut under en övergångsperiod för att successivt bytas ut till kompositmaterial eller annat tystare bromssystem.

Tågoperatörerna har under hela lagstiftningsprocessen motsatt sig en alltför ingripande reglering bland annat eftersom kostnaderna ökar men framförallt på grund av sämre bromsverkan vintertid och trafiksäkerhetsrisker.

Artiklar

Läs fler artiklar om godstrafik

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer