Hoppa till innehåll

Buller från godsvagnar

Sedan juni 2019 gäller nya regler för buller från godsvagnar. Enligt den nya EU-regleringen ska bromsblock av gjutjärn fasas ut under en övergångsperiod för att successivt bytas ut till kompositmaterial eller annat tystare bromssystem. Efter den 7 december 2024 träder de striktare kraven i kraft för vagnar i internationell trafik. Datumet var en kompromiss mellan många länder och järnvägsmarknaden i norra Europa skulle egentligen behövt betydligt längre tid för att hinna med en anpassning. Det beror dels på olösta säkerhetsproblem i nordiska vinterförhållanden med de nya kompositmaterialen, dels på den påverkan på driften av järnvägstrafik som blir en följd av säkerhetsutmaningarna.

Tågföretagen har under hela lagstiftningsprocessen motsatt sig en alltför ingripande reglering bland annat eftersom kostnaderna ökar men framförallt på grund av sämre bromsverkan vintertid och trafiksäkerhetsrisker.

För att minska säkerhetsriskerna kunde en lösning vara att köra godstågen i lägre hastigheter, vilket leder till längre ledtider och fördyringar och i förlängningen till överflyttning av godstransporter från järnväg till väg. Dock leder lägre hastigheter även till minskning av kapaciteten i hela järnvägssystemet – och då även för persontrafiken.

Artiklar

Läs fler artiklar om buller

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer