Hoppa till innehåll

Målet: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva

Läs mer på kollektivtrafiken.se

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle med både fungerande städer och en levande landsbygd. Kollektiv­trafiken minskar klimatutsläppen. Långt över 90 procent av kollektiv­trafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik minskar utsläppen. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Kollektiv­trafiken vidgar arbetsmarknader och underlättar för företag att rekrytera rätt kompetens.

Tillsammans har branschen tagit fram en programförklaring med förslag på åtgärder som krävs för att nå målet 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektiv­trafiken.

kollektiv­trafiken.se hittar du status på åtgärderna, goda exempel och så klart programförklaringen.

Det tidigare fördubblingsmålet

40 procentsmålet har ersatt projektet, fördubblingsmålet, som hade målet att fördubbla kollektivtrafiken från en basnivå år 2006 då kollektiv­trafiken hade en marknadsandel på 18 procent. Vilken då skulle innebära att kollektiv­trafiken ska nå en marknadsandel på 36 procent år 2030.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Tågföretagen är också en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige

Artiklar

Läs fler artiklar om kollektivtrafiken

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer