Nya stambanor

Sverigeförhandlingen – framtida höghastighetsbanor

Sverigeförhandlingen driver en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka.

Sverigeförhandlingens uppdrag

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och har följande uppdrag:

  • Nya höghastighetsjärnvägar som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö
  • Förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att få fler bostäder (totalt ska det byggas 100 000 nya bostäder runt om i landet).
  • Järnväg i norr – förhandlingen har i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.
  • Cykelåtgärder – förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister
  • Ett lagförslag om värdeåterföring som överlämnades till regeringen i juni 2015.
  • Tittar på möjliga finansieringslösningar för en Östlig förbindelse i Stockholm.
  • En lägesbeskrivning angående en ny Danmarksförbindelse.

Den nya stambanan – höghastighetsjärnväg

De nya höghastighetsjärnvägarna kommer att planeras, projekteras och byggas med en teknisk systemstandard som tillåter hastigheter upp till 320 km/h till skillnad från dagens hastigheter som ligger på som mest ca 200 km/h. På den nya järnvägen kommer även storregionala tåg att köra i 250 km/h.

Tanken är att det ska vara möjligt att de tåg som trafikerar höghastighetsbanorna också ska kunna trafikera befintliga järnvägar, till exempel för att de ska kunna fortsätta mot Köpenhamn och Uppsala/Arlanda. Därför utgår arbetet från att de nya banorna byggs kompatibelt med befintliga järnvägar, och inte nya system som till exempel Maglev.