Hoppa till innehåll

Samhällsekonomiska kalkyler

Det råder kapacitetsbrist på stora delar av Sveriges järnvägsnät under stora delar av dygnet. Inte minst i stambanetriangeln mellan våra tre största städer. Det framgår av Trafikverkets underlagsrapport Geografiska brister på systemnivå från 2021. Enkelt uttryckt: ”det är fullt på spåren”. 

Kapacitetsbristen på järnvägen är alltså påtaglig, inte minst för järnvägens attraktivitet, konkurrenskraft och pålitlighet. Det är av största vikt att hantera kapacitetsbristen, både genom ökat underhåll och andra kapacitetshöjande åtgärder, till exempel genom utbyggnad av nya stambanor.  

Trafikverkets nuvarande samhällsekonomiska kalkyler ger dock inte en rättvis bild av lönsamheten av nybygge. Tågföretagen anser att dessa behöver ses över samt att nya byggmetoder och möjligheten för kortare byggtider behöver tittas på.  

Två rapporter från 2022 som visar nya rön

Rapporterna tittar närmare på just nya byggtekniker och förväntade ändringar i transportmönster och trafikflöden. Resultatet från rapporterna visar på just förbättrad nyttokalkyl och en positiv samhällsekonomisk kalkyl.

Artiklar

Läs fler artiklar om samhällsekonomiska kalkyler

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer