Hoppa till innehåll
”Din chef kan vara ett pucko” – Det och liknande budskap kommer allmänheten att mötas av när Trafikverket testar ett för en myndighet oväntat tilltal i en ny informationskampanj. Målet är att få människor att haja till och förstå att varje gång någon genar över järnvägsspåren kan det skapa förseningar för tusentals andra människor. Materialet lanseras 20 februari, och visas i en första omgång till slutet av mars.

Det viktigaste först. Kampanjen som heter ”Sluta genast gena” handlar inte om suicid eller olyckor, målgruppen är de som genar för att tjäna lite tid.

Sedan 2013 har antalet förseningstimmar för tåg på grund av att någon genar över spåren nästan fördubblats. Problemet är störst i storstäderna och universitetsstäderna.

– Tanken är att ”Sluta genast gena” med sitt oväntade tilltal ska lyckas bryta igenom mediebruset. Det handlar om att skapa förståelse för hur stor påverkan genandet faktiskt har. Vi har byggt upp kampanjen i delar så att frågan ska kunna lyftas lokalt eller regionalt, i sociala medier eller media, av oss själva eller tillsammans med någon annan.

Ska Trafikverket verkligen kalla människor för puckon?

– Vår mening är inte att peka inte ut någon som dum, med det är ett beteende som har en stor påverkan på järnvägstrafiken. Så om det får människor att sluta gena, varför inte?

Konceptet har tagits fram med inspiration från olika utländska kampanjer med liknande mål

– Att säga att det är farligt och förbjudet har tyvärr inte haft någon effekt. Därför vill vi hitta en ny väg. Många känner inte till att vi stoppar eller sänker tågens hastighet av säkerhetsskäl varje gång vi upptäcker obehöriga i spår, säger Ulf Carlsson på Kommunikation

Konceptet har tagits emot positivt av tågoperatörerna. SJ har redan bestämt sig för att visa materialet på sina tåg och flera andra operatörer har också uttryckt intresse att delta. Om du är intresserad av att delta i kampanjen kontakta Ulf Carlsson, projektledare Sluta genast gena på Trafikverket.

Fakta

Här ska ”Sluta genast gena” visas:

  • på digitala tavlor på järnvägsstationerna i Göteborg, Malmö, Stockholm, Linköping, Lund och Uppsala
  • på Trafikverkets webbplats och i sociala kanaler
  • ombord på SJ:s tåg.