Hoppa till innehåll
Från och med hösten 2017 publiceras Branschgemensamma lastningsriktlinjer för järnväg här på vår webbplats under sidan ”Vi gör”.

Grunden för Tågoperatörernas lastningsregler är Internationella Järnvägsunionen, UIC:s lastningsriktlinjer som översätts till svenska. Vi deltar i UIC:s internationella arbetsgrupp lastningsriktlinjer och har därigenom möjlighet att påverka lastsäkringsbestämmelserna. Alla UIC:s produktspecifika lastningsanvisningar kommer löpande att publiceras på här på vår webbplats.

Inom Tågoperatörerna bildas vid behov produktspecifika arbetsgrupper för till exempel uppdatering och tester av nya lastningssätt, och så vidare.

Allt inom området lastsäkring järnväg, sker i nära samarbete mellan oss, svensk industri och övriga intressenter.

Har du frågor om lastsäkring skickar du dem till lastsakring@tagoperatorerna.se.