Besök av transportkommissionär Bulc

Den 16 mars 2018 kommer transportkommissionär Violeta Bulc på besök hos infrastrukturminister Tomas Eneroth i Stockholm. Vid mötet planeras – bland flera andra frågor – att ta upp den kommande regleringen av buller från godsvagnar som vi återkommande rapporterat om det sista året. Vi arbetar för närvarande fram branschens ställningstagande till förslaget i samarbete med svenska intressen, inklusive basindustrin, tågoperatörer, vagnägare, vår intresseorganisation i Bryssel – CER – samt svenska myndigheter. En kritisk fråga är lagförslagets påverkan på säkerheten när godsvagnar körs i nordiska vinterförhållanden. Regleringen riskerar också att driva operatörernas kostnader för existerande vagnflotta och i förlängningen för svensk industri. I samband med besöket från kommissionär Violeta Bulc förväntar vi oss att Sveriges linje blir allt tydligare. Vi inväntar därför för närvarande slutliga besked från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen om detaljer i den framtida regleringen och hur hållbara transporter ska bidra till att utveckla konkurrenskraften för svensk basindustri.

Transportkommissionären och infrastrukturministern bjuder i samband med sitt möte in till en medborgardialog på temat ”Future of EU transport – sustainable, smart and safe”, där EU:s framtid, unionens transportpolitik och framtidens transporter kommer att diskuteras. Vid det mötet uppmuntras alla som har idéer om hur vi kan få en framtid med säkra, smarta och hållbara transporter att delta.