Hoppa till innehåll

Tyst tysk diplomati?

I augusti lämnade Mattias Landgren rollen som statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth. Tågföretagen tackar Mattias för ett gott, och emellanåt intensivt, samarbete. Vi ser nu fram emot att fortsätta i samma anda med infrastrukturministerns nya statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg. I veckan hade vi ett första möte med Malin och hennes närmaste medarbetare på järnvägsområdet. Vi lyfte bland annat järnvägens konkurrenskraft i spåren av coronakrisen, i synnerhet de långsiktiga utmaningarna bullerreglering inom EU och ERTMS-utrullningen.

I veckan hade vi också möte med infrastrukturministern inom ramen för det Nationella godstransportrådet. Det var viktiga diskussioner om läget i spåren av coronapandemins påverkan på logistikkedjor och kompetensförsörjning. Vi tror på ministern när han nu säger att det ska bli verkstad i utvecklingen av transportsektorn exempelvis med färdplanen för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart som Trafikverket presenterade i slutet av maj.

De tyska och schweiziska bullerregleringarna är fortfarande orosmoln, med risk för stopp i godstransporterna redan i december 2020. Samtidigt är det ett hot mot kapaciteten i det svenska järnvägssystemet. I mitten av september inväntas svar från Tyskland på EU-kommissionens brev, som inledde talan mot Tyskland om överträdelse av EU-rätten. Kommissionen stödjer Tågföretagens bedömning att den tyska lagstiftningen, som förbjuder godsvagnar med gjutjärnsbromsar, strider mot EU-rätten. I syfte att bidra med information och lösningsförslag hade vi därför ett möte med den tyska ambassadören i Stockholm, där vi pekade på ekonomiska risker även för Tyskland samt den uppenbara risken för trängsel i biltrafiken om resultatet blir att transporter lämnar järnvägen till förmån för vägtransporter. Vi ser fram emot en fortsatt lösningsorienterad dialog, men tiden är knapp.