Hoppa till innehåll
Under våren har Fokusgrupp Fordon tittat på det här med mätstationer för fordon och gemensamt med grupper inom Trafikverket kommit överens om att hjulmätning vore ett bra första steg. Detta för att det i mycket är en beprövad teknik med stor gemensam nytta för både operatörer och infrastrukturägare. Inom ePilot och Verksamhetslabb Digital Järnväg hos Trafikverket har man beslutat att genomföra analyser för hur en sådan anläggning skulle kunna se ut och upprätta en plan för ”Mätstation Sverige”.

Alla forum som har diskuterat detta har varit positiva. Det finns också ett preliminärt business case ser givande ut. Rekommendationen är att ett beslut för TG1 (eller motsvarande inom andra projektmodeller) tas för vidare analys och samverkan mellan operatörer, koordinerade av Fokusgrupp Fordon och Trafikverket.