Hoppa till innehåll

Brandrisken måste tas på stort allvar

Vi befinner oss i en situation med extrem brandrisk i Sverige. Järnvägsföretagen tar ett stort ansvar och genomför ett flertal åtgärder för att motverka att tåg bidrar till att orsaka bränder. Vi ser att vissa järnvägsavsnitt genom sin topografi är mer utsatta för gnistbildning och ”tjuvbromsar” än andra. Det i kombination med den extrema torkan kräver omfattande försiktighetsåtgärder. Till exempel tas i vissa fall vagnar tillfälligt ur trafik, det vill säga vagnar som skulle kunna orsaka ”tjuvbromsar”. Omfattande informationsinsatser har genomförts till lokförare och en särskild vägledning har tagits fram för att påminna om hur bromsar ska hanteras under den torka som råder eller minskad användning av automatisk inbromsning. Tåg med förhöjd risk övervakas och följs upp löpande av instruktörer för att förebygga nya bränder. Lokförare påminns om att rapportera minsta risk i våra säkerhetssystem. Branschen för en dialog med Trafikverket om vikten av att hålla banvallar och omgivande terräng fria från gräs, sly och ris. Gnistbildning från tåg kommer aldrig att kunna undvikas helt och det är därför avgörande att Trafikverket motverkar att konsekvenserna av tågtrafiken blir så förödande som vi sett den senast tiden.

Sedan Nationella planen översiktligt presenterades den 4 juni har de mer detaljerade spekulationerna gått varma om vad som tagits bort och vad som tillkommit jämfört med Trafikverkets planförslag från 2017. Klargöranden inväntas från Näringsdepartementet och Trafikverket de under närmaste dagarna.

Dagens Eko i P1 har på morgonen rapporterat om intresset från flera partier att samtalen om finansiering av höghastighetsbanan måste fortsätta. Det är av stor betydelse för hela järnvägssektorns syn på framtiden att frågan kan få en slutlig lösning i närtid. Får vi svar före valet?

Inför Almedalen finns som vanligt en hel del att stå i de sista veckorna. I tillägg till förra veckans sammanställning över Tågoperatörernas aktiviteter har vi under veckan kompletterat med ytterligare ett rundabordsmöte om trygghet och säkerhet i offentliga miljöer. Se vår webböversikt över ett urval av branschens aktiviteter i årets Almedalen – OBS artikeln uppdateras löpande.

Den blomstertid nu kommer ekar på skolgårdarna, även om blomstringen redan verkar närmar sig slutet. Vi återkommer med en rapport från Almedalen i juli. Annars önskar vi alla trogna läsare av vårt nyhetsbrev en riktigt fin och avkopplande sommar och nu får ni hålla er till tåls till mitten av augusti för Tågoperatörernas nästa kommentar till läget i tågbranschen.