Mötestung vecka

Veckans styrelsemöte i JBS innehöll ett flertal teman av intresse för järnvägens utveckling, bland annat hur vi ökar tempot i förändringsarbetet. Vi deltog även i ledningsmöte med Trafikverket, där sommarens bränder och förberedelser inför vintern, med effektiv snöröjning, var det viktigaste inslaget. Trafikverket presenterade arbetet som ska leverera konkreta åtgärdsplaner för att komma tillrätta med effekter av sommar- och vinterutmaningarna i järnvägssystemet.

I måndags, dagen före InnoTrans, hade järnvägsbranschens intresseorganisation i Bryssel – CER – årsmöte. En välplanerad workshop under ledning av ordförande Crister Fritzson och Björn Westerberg satte fokus på ett antal utvecklingsfrågor som ekomärkning av transporter, integrerat biljettsystem för upphandlad trafik, engelska som gemensamt språk för järnvägen, 1000 meter långa godståg och skapandet av en europeisk regulatorsmyndighet på marknadssidan. I övrigt diskuterades CER:s strategi och budget för 2019.

Numera en nästan-tradition i samband med InnoTrans är ett frukostmöte mellan transportkommissionär Violetta Bulc och järnvägsföretagens vd:ar. Nu handlade diskussionen om hur viktigt det är att Europas järnväg levererar som en följd av de stora investeringarna i sektorn som också kommer fortsätta inom ramen för förslaget till EU-långtidsbudget efter 2020 och Connecting Europe Facility. Kommissionen har utnämnt 2018 till ”The year of multimodality”, det vill säga ett transportslagsövergripande fokus med järnvägen som ”backbone” och strategiskt placerade omlastningsterminaler. Det är av största vikt att få över gods och passagerare från väg till järnväg eftersom över en mycket stor del av CO2-utsläppen kommer från vägtransporter. ERTMS-utrullningen står i centrum för kommissionen, men med nuvarande takt kommer det ta 220 år innan stomnätet i Europa är utbyggt med ERTMS. Andra viktiga teman för kommissionen är bullerfrågan, passagerarrättigheter, autonoma fordon och digitalisering.

Nästa vecka har Tågoperatörernas styrelse det årliga strategimötet och vi har mycket på agendan.