Hoppa till innehåll

Så lämnade trafikförvaltningen, Region Stockholm, besked om tilldelningen av trafik för tunnelbanan från år 2025, en av Europas största upphandlingar under senare år. Branschen har följt processen och tilldelningsbeslutet nära och konstaterar att upphandlingsprocessen visat på stora brister. Enligt många bedömningar har upphandlingar i konkurrens hittills tjänat kollektivtrafiken väl i form av ökat resande, förbättrad kvalitet och lägre priser för de svenska regionerna och deras invånare. Dock ser vi oroande tendenser i de upphandlingar som varit under senare tid. Läs mer här.

För sjuttonde året i rad träffades järnvägsbranschen på European Railway Award i Bryssel. Eventet anordnas årligen av CER och UNIFE. Det genomgående temat för kvällen var kompetensförsörjning. Rail Champion tilldelades den tidigare transportkommissionären Violeta Bulc som prisades för sitt engagemang för att attrahera och öka antalet kvinnor i transportbranschen. Rail Trailblazer Award tilldelades danska DSB för nytänkande inom automatiserade driftsystem för S-tågen, som också inneburit en ny roll för lokförare.

Tågföretagen deltog i eventet och även i CER:s årsmöte samt hade separata sittningar med bland annat den avgående europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) och hans stab. Jakop har varit en röst för att stärka järnvägen inom Europa och vi vill tacka för bra dialog under åren. Även en tur till Sveriges representation hanns med där temat var pågående lagstiftning, såsom TEN-T, ERTMS-utrullningen, Kapacitetsförordningen samt Kombidirektivet. Det senare direktivet var nyligen aktuellt för remissvar inför kommande lagstiftningsförhandlingar, läs Tågföretagens svar.

Under veckan har Tågföretagen hållit det första styrelsemötet för 2024. Bland mycket annat fattade styrelsen formellt beslut om att ta över initiativet Omtag Svensk Järnväg, som SJ drog i gång under 2023. Överflyttningen gör Omtaget till ett övergripande branschinitiativ. Tågföretagen ser fram emot att driva det fortsatta arbetet med målbilden att både regering och opposition inser vilket värde järnvägen tillför Sverige för att klara framtidens tillväxt och konkurrenskraft. Den 24 januari publicerades rapporten ”Varför växer vissa regioner snabbare än andra?” för att få djupare förståelse för hur arbetsmarknadsregioner utvecklas och påverkas av transportinfrastruktur. Du kan se seminariet och läsa rapporten här

Medielänkar vecka 5

Om MPK med Christian Ljungdahl

I årets första avsnitt tillåter vi oss att snöa in på ett ämne som var stekhett under 2023. Självklart är det MPK som vi syftar på, och den gäst som därmed får inleda vår nionde säsong är Christian Ljungdahl.
Lyssna på avsnittet på trafikverket.se

Sverige står stilla – därför behövs ett Sverigelyft

Centerpartiet föreslår ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet: satsningar på underhåll av vägar, att arbetet med stambanor återupptas, nödvändiga spår för Sveriges industri – och att regeringen omedelbart tillsätter en infrastrukturberedning.
Läs artikeln i mariestadstidningen.se

Utbyggd infrastruktur krävs för svensk tillväxt

Sverige är motorn för den gröna industrialiseringen men riskerar soppatorsk för att Sverige på nationell nivå slumrar. Behoven av utbyggnad och underhåll av infrastrukturen i landet är enorma och Sverige har hittills gjort för lite och vaknat för sent.
Läs artikeln på op.se

Efter vinterns snökaos vill MP ha en kriskommission för järnvägen

Under december och januari ställdes 11.000 tåg in i Sverige varav 1.900 med SJ som operatör. Nu kallas SJ:s vd och andra tågföretag till riksdagens trafikutskott för att förklara sig och redovisa vilka åtgärder som vidtas.
Läs artikeln i travelnews.se

Unikt samarbetsavtal – ska utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen

Trafikverket och Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla anläggningsbranschen och främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.
Läs Trafikverkets pressmeddelande på via.tt.se

Debatt: Hög tid att satsa på tvärbanorna i Norrland

Kortsiktigt har effekterna av den undermåliga statusen på tvärbanorna kompenserats med tusentals helt onödiga, och utsläppskrävande, lastbilstransporter. På vägar som också är allt för dåligt underhållnam skriver Magnus Svensson, SCA.
Läs artikeln på vk.se

Appell om nya stambanor i Sverige

Efterfrågan på transporter på järnväg har ökat långt mer än vad järnvägen har byggts ut. År 2029 förändras Danmarks förmåga att ta sig till kontinenten. Trycket mot Sverige och svensk järnväg väntas öka kraftigt. Om vi tror på idén att snabbt kunna anpassa oss efter vår omvärld behöver vi vårda och utveckla vår förmåga att kunna göra det. Det är dags att steppa upp från svenskt håll.
Läs rapporten på europakorridoren.se

Uppdrag att samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att övergripande samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning.
Läs mer på regeringen.se

Transdev tar över Östgötapendeln

Transdev tar över trafiken med Östgötapendeln från VR Sverige 1 juni 2025. Det nya avtalet gäller åtta år med option på ytterligare fyra år. Men tilldelningen kan överklagas.
Läs artikeln på jarnvagar.nu