Hoppa till innehåll
Svensk Sjöfart, Transportföretagen, Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag har tillsammans skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Detta på grund av den bekymmersamma utvecklingen av regelinfrastrukturen inom transportområdet.

Bland annat önskar parterna att regeringen tillförsäkra resurser för att utveckla och komma i kapp med utvecklingen också av regelinfrastrukturen inklusiver EU-regelverk, i syfte att ge svenska företag inom sjöfarts- och luftfartsområdet, samt väg- och järnvägsområdet förutsättningar att fortsatt utvecklas och växa. Praktiskt skulle detta exempelvis kunna genomföras dels som en generell anslagsökning till det nya Infrastrukturdepartementet, dels en särskild satsning under fem år för att komma i fatt och påbörja arbetet med kraft. Mot bakgrund av att Sveriges konkurrenskraft är satt under press och vi understryker behovet av skyndsamma åtgärder.

Läs hela brevet (pdf)