Hoppa till innehåll

Järnvägsdagen som gick av stapeln den 29 november, innehöll en kavalkad av möjligheter. Läs mer här. Och samtidigt ser vi rörelse i den hittills så låsta finanspolitiken, där alternativ till överskottsmålet äntligen analyseras på riktigt. Finansminister Elisabeth Svantesson levererade svar på frågor om att utreda överskottsmålet och i stället överväga ett balansmål. Ett nytt tonläge även från näringsminister Ebba Busch ger ökat hopp om möjligheten att låna till investeringar i annat än bara kärnkraft, där infrastruktur såsom järnväg, väg, och bostäder ska hänga ihop med välfärden. Överväganden omenseparat statlig investeringsbudget och en separat driftsbudget för infrastruktur har därmed kommit i brännpunkten.

På Järnvägsdagen bekräftade Nordeas chefsekonom Annika Winsth att ett balansmål – i stället för ett överskottsmål – skulle frigöra några tiotals miljarder per år i reformutrymme. Slutsatsen från årets Järnvägsdag är att det är hög tid att testa alternativa finansierings- och organisationsformer. Visserligen står det alltmer klart att staten bör ansvara för de stora investeringarna i transportinfrastruktur, gärna med stöd av upplåning som kan bli lättare med ett friare finanspolitiskt ramverk. Även andra finansieringsformer, genom exempelvis privata investeringar från näringslivet i samverkan med staten, skulle då kunna användas för specifika objekt i transportsystemet, i synnerhet där det finns en betalningsvilja. Med förebild från Norges ”Nye veier” finns idéer om att skapa ny en organisation för väl valda infrastruktursatsningar som utmanar dagens invanda mönster.

För att genomföra större förändringar inom infrastrukturområdet är det av största vikt att det sker med brett politiskt stöd. Nuvarande ryckighet i de stora infrastrukturbesluten behöver elimineras genom långsiktiga och politiskt hållbara beslut. Danmark inspirerar genom att stora beslut där paketeras för ett helt stråk och fattas i total politisk enighet, och därefter genomförs som en helhet på utsatt tid. Goda exempel är utbyggnaden av Fehmarn Bält-förbindelsen som även inkluderar uppgraderingen av järnvägen mellan Köpenhamn och Rödby.

Bild: panel från Järnvägsdagen med Roberto Maiorana, Annika Winsth, Klas Nilsson, Kristian Seth. Foto: Swedtrain.

EU-kommissionen föreslår ”Passenger mobility package”

I veckan publicerade EU-kommissionen ett förslag till nytt lagstiftningspaket ”Passenger Mobility Package” som innehåller flertalet förbättringsförslag när det kommer till resenärer och deras rättigheter.  Bland annat föreslår kommissionen ett antal tillägg till den reviderade tågpassagerarförordningen, regler för hur medlemsstater och tillsynsmyndigheter ska bistå med uppgifter samt regler för utbyte av dynamiska trafikdata. Läs mer