Hoppa till innehåll
Som berörts i tidigare nyhetsbrev har Tågoperatörerna fört en diskussion med Trafikverket och Näringsdepartementet om fortsättning av förvaltningen av lastsäkringsregler i Tågoperatörernas regi. Regeringen har nu genom ändring av regleringsbrev till Trafikverket beviljat ett fortsatt stöd till lastsäkringsarbete. Stödet är till stor nytta både för transportsektorn och för basindustrin. Vi blev i samband med olyckan i på Stora Bältbron i januari 2019 brutalt påminda om att det kontinuerliga engagerade trafiksäkerhets- och lastsäkringsarbete inte nog kan underskattas. Det ger oss en fortsatt allt säkrare järnvägsdrift och befäster järnvägen som ett utomordentligt säkert transportslag.

Historiken kring organisationen av lastsäkringen har sedan avregleringen lämnat en del övrigt att önska. Både Transportstyrelsen, med stöd av nationella föreskrifter, och Trafikverket, med administrativ organisation, har haft ansvaret. Sedan 2017 har därför Tågoperatörerna tagit på sig att, genom deltagande i UIC:s utveckling av metoder och ”best practice”, förvalta lastsäkringsbestämmelser för Sverige. Tågoperatörerna har kontrakterat Stanley Öberg, konsult hos TCC, att arbeta med uppdatering av lastsäkringsföreskrifter med mera.