Hoppa till innehåll

I en ny rapport från Almega och Tågföretagen redogörs för hur alternativa genomförandeformer kan lyfta svensk transportinfrastruktur. Rapporten presenterades den 30 juni på ett seminarium där Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister deltog. Vi kommer inom några dagar publicera en länk till seminariet på Tågföretagens webbplats.

I denna rapporttäta vecka lanserades också rapporten Industribroms eller industrilyft? Störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hinder för industrins tillväxt från Omtag Svensk Järnväg. Företag drabbas av stopp eller störningar i järnvägstrafiken så till den grad att expansion och investeringar i framtiden är hotade. SR Ekot uppmärksammade rapportsläppet med intervju med Monica Lingegård, vd SJ och ordförande Tågföretagen.

Inverkan är särskilt negativ på industrins investeringar, särskilt gäller det basindustrin som kan stå inför en drastisk investeringsbroms om en satsning på upprustning och utbyggnad av järnvägen uteblir. Industrin står inför två scenarier beroende på om järnvägssystemets brister kvarstår eller åtgärdas. Gapet mellan dessa scenarier kan innebära en skillnad på 320 miljarder kronor i förädlingsvärde för industrin år 2050, vilket motsvarar 3 procent av Sveriges BNP år 2050.

Rapporten lanserades den 29 maj på ett seminarium. Vill du se presentationen av rapporten hittar du den här

Medielänkar vecka 22

Låt det privata lyfta det svenska transportsystemet

Utveckling och förvaltning av svensk transportinfrastruktur har förbättringspotential. Flera statliga utredningar inklusive Trafikverket själva har pekat på att projekt tenderar att bli dyra och att de tar tid samt att det har byggts upp en underhållsskuld på drygt 100 miljarder kronor, skriver Almega tillsamman smed utredaren Fredrik Bergström.
Läs artikeln på di.se

Tågföretagen: Industrijobb hotas av uteblivna järnvägsinvesteringar

I Sverige hotas jobb hos de största industriföretagen på grund av uteblivna järnvägsinvesteringar visar en undersökning gjord av branschorganisationen Tågföretagen. 
Hör inslaget på sverigesradio.se

Ny rapport: Låt privat kapital lyfta svensk infrastruktur

Svensk transportinfrastruktur behöver förbättras. Underhållsskulden uppgår redan till drygt 100 miljarder kronor. Dagens upplägg där det offentliga har ett odelat ansvar behöver kompletteras med fler inslag av privat kapital, risktagande och kompetens, visar en ny rapport från Almega och Tågföretagen.
Läs artikeln på byggkontakt.nu

S, MP och SD bildar majoritet för delning av Trafikverket

Förslaget om att utreda en nedläggning av Trafikverket ser ut att kunna bli verklighet. Initiativet backas av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna och får därmed tillräckligt stort stöd vid en riksdagsomröstning. – Min bedömning är att det nu finns en majoritet kring det här förslaget, säger Linus Lakso (MP).
Läs artikeln på dn.se

Järnvägens utmaningar i Europa

En av tankarna med EU är att göra det enklare att röra sig och verka i olika delar av unionen. Men järnvägen som beskrivs som en nyckel av EU framöver har flera utmaningar kvar att lösa. I Tobias Sandblads reportage beskriver Linda Thulin på Trafikverket om en del av vad som kan vara på gång för att lösa järnvägens utmaningar. Du träffar också Michel som gläds åt allt fler nattåg i Europa och Astrid och Hans efter en resa där mycket kunde varit bättre.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Högern måste fatta att cykling inte är vänster

Det finns en myt om att enbart partier vänsterut driver cykelfrågorna framåt. Borgerligheten måste känna större självförtroende i den gröna cykelpolitiken och våga föreslå nya reformer. 
Läs artikeln på aftonbladet.se 

Tågoperatören VR slutför företagsköp i Sverige: MTRX blir en del av VR

Finländska järnvägsoperatören VR har slutfört köpet av den svenska fjärrtrafikverksamheten MTRX. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg fortsätter och alla cirka 130 anställda på MTRX kommer att ingå i VR fjärrtrafikverksamhet. 
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se