Hoppa till innehåll

Betongindustrin + nya stambanor – CO2-utsläpp = betongbeting!

Spekulationerna om hur januariöverenskommelsens 73 punkter ska tolkas och genomföras fortsätter. Tågoperatörerna har som bekant efterlyst de utlovade blocköverskridande samtalen om finansiering och snabb utbyggnad av Nya stambanor och enligt säkra källor är samtal nu på gång att inledas efter ett års uppehåll. En närbesläktad fråga är oklarheterna kring Arlandas framtida utveckling. Den 31 mars avslutades det så kallade Arlandarådets uppdrag från den tidigare S+MP-regeringen. Men det är ännu oklart när eller om det kommer en slutrapport. Arlandafrågan skär rakt in i den politiska splittringen kring hur klimathotet ska mötas och Sveriges roll som ledande i detta viktiga arbete. 73-punktsprogrammet innehåller tydliga skrivningar om att minska flygets klimatpåverkan och finansiering av utbyggnad av nya stambanor. Hela Sverige väntar på svar.

När man fastnar i positionerna kan det vara bra med nya idéer. Det har vi på Tågoperatörerna. Betongbranschen, som har stora utmaningar med höga koldioxidutsläpp, har lämnat en ambitiös färdplan till regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige. Svensk betongindustris skarpa vision är att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. Vägen dit har sina utmaningar – med forcerad teknikutveckling för cementtillverkning och regeländringar – men kan stödjas av krav i offentliga upphandlingar. Samtidigt kräver nya stambanor med mdern teknik för höghastighetståg omfattande mängder betong. Här finns en vidöppen dörr för staten att agera som katalysator för betongindustrins omställning till fossilfrihet. Vår rekommendation till ”betongbeting” är att staten snarast beslutar om snabb utbyggnad av nya stambanor med hårda krav på klimatneutral betong. Priset för projektet blir möjligen något högre men samhällskalkylen har alla förutsättningar att bli vassare. Dagens klimatdebatt i riksdagens bekräftar en bred politisk enighet om behovet av incitament till teknikutveckling. Sverige kan här driva fram ett centralt teknikskifte som klimatomställningen kräver – ”Sveriges betongbeting”.

Vi har i veckan skickat ett brev till Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam om behovet av att tillsynsmyndigheten snarast följer upp ansvaret för marknadstillsyn inom järnvägsområdet. Myndigheten har ett särskilt ansvar för att inrikta marknadstillsynen på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Vi ser ett tydligt hot mot uppnåendet av de transportpolitiska målen till följd av utmaningarna från kostnadsdrivande regelverk från EU, lagstiftning om buller från godsvagnar, kostnadstrycket för operatörerna från ERTMS samt ständigt ökande banavgifter. Vi kan inte låta våra beslutsfattare passivt se på när en kostnadsmassa på flera miljarder ska bäras av järnvägens redan hårt pressade godstransportföretag de närmaste åren. Kraftfulla politiska åtgärder är nödvändiga för att klara svensk industris transportbehov och klimatet.

I separata artiklar sammanfattas några av veckans begivenheter, bland annat JBS Resultatkonferenskonferensen Ekotransport och frukostmöte i riksdagen om enklare tågresande till Europa.