Hoppa till innehåll
Den 8 maj höll riksdagens järnvägsgrupp ett faktaspäckat och intressant frukostseminarium om hur internationellt tågresande kan göras enklare. Allt fler människor vill åka tåg inom Sverige och till andra länder i Europa. Under seminariet diskuterades åtgärder för att underlätta ett ökat resande i Sverige och EU, nya bokningssystem samt vilka politiska beslut som krävs och hur marknaden svarar upp.

Först ut som talare var Emma Ollevik från Silverrail, tidigare SJ-ägda Linkon, som inledde med en marknadsutblick. Undersökningar visar att med billigare resor med tåg än bil eller flyg, så skulle drygt sex av tio att välja tåget framför andra färdmedel vid resor i Sverige. För utlandsresor skulle nära hälften välja att åka mer tåg utomlands om det vore billigare att välja tåg framför bil eller flyg. Emma Olleviks drömscenario är att alla som planerar sitt resande skulle tänka på tåget först så att vi kan gå från ”Frequent flyers till frequent railers”. Enkelheten kring bokandet av flygbiljetter är delvis kopplat till att den europeiska flygbranschen lyckades utveckla systemstandarder, till exempel angivelser på flygplatser, för cirka 30 år sedan. Emma förklarade att de sajter som presenterar flygresors tider och priser använder robotar som söker publik information. Det är alltså inte bara en fråga om standardiserade API:er, som är den inriktning som valts för järnvägen. Emma konstaterade att det finns en komplexitet i järnvägsresandet som inte finns inom flygsektorn. För att göra järnvägen attraktiv är de tre största utmaningarna enligt Emma Ollevik järnvägens kapacitet, prisbilden och restiderna.

Jakop Dalunde, som aspirerar på att fortsätta som EU-parlamentariker för Miljöpartiet, anser att samma sak som gjorts för flyget måste göras för tåget. Det är hög tid att enkla bokningssajter som finns inom flyget utvecklas för tågbokningar. Jakop anser att tågbolagen måste öppna upp information om resenärsdata och starkare passagerarrättigheter vid till exempel förseningar. Det är klimatutmaningen som är det starkaste drivkraften för att minska flygresandet. Ett relevant koldioxidpris, och inte minst höghöjdseffekten, måste bakas in i biljettpriserna. Höghastighetstågen till Köpenhamn och vidare till Hamburg måste till snarast.

Som tredje talare tog SJ:s vd Crister Fritzson upp att KTH:s forskning visar tydligt att flygpriserna för närvarande går upp och att priset för tågresor har gått ner. SJ:s ambitioner för internationellt tågresande ökar just nu och med den nyrenoverade X2000-flottan kommer 70 tåg kunna köra in i Danmark jämfört med dagens 12. De närmaste åren betraktar SJ hela Norden som hemmamarknad. När Fehmarn bält-förbindelsen öppnar 2028 kommer nya intressanta möjligheter och visionen blir en storregion från Hamburg-Malmö Stockholm men restider på fem timmar. Utmaningar som uppstår vid gränsen är olika el- och signalsystem, arbetstidskrav samt språkförbistring, där nationella språkkrav fortfarande gäller.