Hoppa till innehåll
Just nu är det en tydlig trend att allt fler väljer att göra det aktiva valet att resa kollektivt istället för med bilen samt väljer tåget framför flyget. Men är järnvägen redo att ta emot en plötsligt ökande efterfrågan och är passagerarna verkligen redo att hoppa på trenden?

Undersökningar visar att med billigare resor med tåg än bil eller flyg, så skulle drygt sex av tio att välja tåget framför andra färdmedel vid resor i Sverige. För utlandsresor skulle nära hälften välja att åka mer tåg utomlands om det vore billigare att välja tåg framför bil eller flyg. Emma Ollevik som är produktchef på SilverRail Technologies har ett drömscenario. Hon skulle vilja att är att alla som planerar sitt resande skulle tänka på tåget först så att vi kan gå från att vara frequent flyers till att bli frequent railers.

I 73-punktsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L från januari 2019 anges att regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Samtidigt ges Trafikverket i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. I vårändringsbudgeten kom beslutet att regeringen avsätter 50 miljoner kronor för nattåg till Europa men hur dessa pengar ska spenderas är ännu oklart. Det får förutsättas att budgetavsättningen måste användas redan under 2019 och då är alternativen begränsade för att uppnå eftersträvad effekt. Ett förslag kunde vara att en större del av beloppet går till subventionerade biljetter till valda destinationer inklusive nattåg alternativt subventionerade interrailbiljetter. En mindre del skulle kunna användas till en utredning om hur nattåg till Europa ska realiseras mer långsiktigt.

Tåget jämförs allt som oftast med flyget men det är viktigt att påminna sig om att det är mer än 30 år sedan flygets avreglering och marknadsöppning påbörjades. Under dessa år har järnvägen tagit små steg mot avreglering och konkurrensutsättning. Trots pågående avreglering är det frågor som ökande banavgifter, underhållsskuld på järnvägsnätet, minskad punktlighet till följd banarbeten och ökad trafik på spåren som sysselsätter branschen m m. Järnvägens kunder väntar otåligt och marknadskrafterna kräver snabba lösningar på de utmaningar vi har med utbud och kundvänliga alternativ till flyget. Men det händer saker just nu.

Enklare biljettbokning och överblick av reseutbud

Enkelheten vid bokning av flygbiljetter är delvis kopplat till att den europeiska flygbranschen redan för 30 år sedan lyckades utveckla systemstandarder, exempelvis för angivelser av flygplaster. De sajter som presenterar flygresors tider och priser använder robotar som söker publik information. Det är alltså inte bara en fråga om standardiserade API:er, som är den inriktning som valts för järnvägen. Det finns en komplexitet i järnvägsresandet som inte finns inom flygsektorn. Och det finns en lång rad personliga preferenser. För många tågresenärer är målet inte bara slutdestinationen utan även resan i sig och de eventuella stopp man kan göra på vägen.

Men marknaden låter sig inte vänta och redan nu finns sajter som Trainline.eu och innan sommaren planeras lansering av Trainplanner på Trainplanet.com där man kan planera sina resor och se sträckor, tågbyten och restid. Bokningar genom onlinetjänster är delvis möjliga redan nu men utvecklas successivt. Det innebär att vi för tågresor inom kort har tjänster liknande dem som finns på flygsidan.

Europeiskt Resplus

Resplus som finns i Sverige är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop kollektivtrafiken i Sverige. En viktig komponent i Resplus är ”kom-fram-garanti”, där trafikföretagen gemensamt garanterar att man kommer fram till sin slutdestination oavsett trafikstörningar längs sträckan.

Liknande samarbeten utvecklas för närvarande mellan Europas tågoperatörer men vi ser också att europaparlamentariker gärna driver på för starkare passagerarrättigheter, vilket dock riskerar leda till högre biljettpriser.

Restider

För att på riktigt konkurra med flyget behöver vi dock kunna ta oss längre sträckor på kortare tid. Lösningen på detta ligger exempelvis i nya stambanor för höghastighetståg men i avvaktan på den kan tågoperatörerna justera sina tidtabeller för att bättre matcha anslutande tåg i Köpenhamn för färd ut i Europa. När Fehmarn bält-förbindelsen öppnar 2028 kommer nya intressanta möjligheter och visionen för 2030-talet blir en storregion från Stockholm-Malmö Hamburg med total restid på 5 timmar.

Utmaningar som vi för närvarande ser vid gränserna – såsom olika elsystem, signalsystem, arbetstidskrav samt språkförbistring, där nationella språkkrav fortfarande gäller – tar tid att arbeta bort.

Det är lätt att bli överväldigad av alla hinder som ligger i vägen för att tåget ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget. I det sammanhanget får vi inte underskatta den kraft som kommer med våra framtida kunder som snabbt kräver lösningar på de utmaningar som finns i dag. Det kräver att järnvägsbranschen än mer behöver driva innovation och förbättring för att våra kunder ska kunna luta sig tillbaka och kunna välja tåget för semesterresan och längre arbetspendling.

Mycket arbete återstår men men för den som klarat den något högre tröskeln är det redan idag inte svårt att planera sin resa med tåg. Med hjälp av de appar som redan finns, som interrail och Deutsche Bahn, får man en bra överblick och Tågsemester-gruppen på Facebook är en outtömlig källa till inspiration med bra tips för din resa.

Artikel publicerad i Trafik Forum nr 4 den 29 maj 2019