Hoppa till innehåll

Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige

Den 3 juli 8.00-9.15 bjuder vi in till seminarium på temat ”Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige

Här diskuterar vi hur vi framtidssäkrar Sverige genom järnväg 2.0. Vad blir nästa steg för nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens. Hur ska vi prioritera? Vilka lösningar finns redan idag och vilka beslut krävs för att komma vidare?

Seminariet arrangeras av Tågoperatörerna tillsammans med Swedtrain.

Vi deltar även i…

…seminarier

1 juli Järnvägens digitala utveckling

Innovation och digitalisering är viktig för samhällsutvecklingen. Men hur väl vi lyckas i den digitala omställningen beror till stor del på tidigare erfarenheter och vilka politiska styrmedel som finns. Så vilka bär egentligen ansvar för att digitaliseringen blir verklighet i ett samhälle?

Arrangör: Strukton Rail

Deltagare från Tågoperatörerna är Björn Westerberg.

2 juli Så skapar vi en fossilfri godskorridor – utan kontaktledning

Vätgasdriven järnväg – en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik? Vilka förutsättningar finns för att genomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en pionjär i fråga om prioriterade godstransporter?

Arrangör: Inlandsbanan

Deltagare från Tågoperatörerna är Björn Westerberg.

…rundabordssamtal

2 juli Nattåg till Europa

Vad är det som egentligen behövs för att ge bättre förutsättningar för tågresor till kontinenten? Vilka hinder finns som olika el- och signalsystem, språkkrav m m? Förutsättningar för tågfärjor? Upphandlad trafik? Vad krävs för konkurrens med flyg?

Arrangör: Transdev

Deltagare från Tågoperatörerna är Lina Lagerroth.

3 juli Samhällsekonomiska beräkningar med fokus på Norrbotniabanan

De samhällsekonomiska beräkningarna är en viktig del i besluten gällande vilka satsningar inom infrastrukturen som ska prioriteras. Men beräkningsmodellerna har brister som behöver belysas. Det finns ett dilemma med beräkningsmodellerna där godstrafiken undervärderas.

Arrangör: Norrbotniabanan/Fores

Deltagare från Tågoperatörerna är Gustaf Engstrand.

3 juli: Överflyttning av persontransporter från flyg till tåg

Botniska korridoren arbetar just nu på en rapport där man räknar på hur kostnadseffektivt det är att flytta över persontransporterna från flyg till tåg i den botniska korridoren. Vi diskuterar potentialen för, och värdet av, överflyttning mellan flyg och tåg, med botniska korridoren som exempel.

Arrangör: Norrbotniabanan/Fores

Deltagare från Tågoperatörerna är Gustaf Engstrand.

3 juli: Strategiskt möte om järnväg Göteborg – Oslo

OECD lyfte nyligen fram potentialen av vad de kallar Western Scandinavia. De noterar dock att det finns flaskhalsar i infrastrukturen, kanske särskilt järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Här finns en bred samverkan mellan offentliga parter, men hur ser näringslivet på behovet av en sådan satsning på infrastrukturen.

Arrangör: STRING

Deltagare från Tågoperatörerna är Gustaf Engstrand och Richard Kirchner, marknadsdirektör Green Cargo.

3 juli: Transportslagsövergripande samtal

Transportslagsövergripande samtal om hur vi för transportfrågorna framåt.

Arrangör: Centerpartiet

Deltagare från Tågoperatörerna är Björn Westerberg och Gustaf Engstrand.

3 juli: Om kollektivtrafik 

– Hur kan ett nationellt biljettsystem underlätta att resa kollektivt?

– Vilka är knäckfrågorna som den aviserade utredningen på området behöver ta sig an?

– Vem ska äga systemet och kommunicera gentemot resenärerna?

Arrangör: Gullers grupp

Deltahare från Tågoperatörerna ärBjörn Westerberg. 

… lunchsamtal

1 juli: Bygg- och anläggningsindustrin mot lägre CO2-utsläpp

Vi träffar Svensk Betongindustri, Sveriges Bergmaterialindustri och Swedtrain för ett samtal om bygg- och anläggningsleverantörernas bidrag byggande av till klimatsmart järnvägsinfrastruktur.

Arrangör: Tågoperatörerna

Deltagare från Tågoperatörerna är Björn Westerberg, Gustaf Engstrand och Lina Lagerroth.

2 juli: Framtidens tågsemester

Vi träffar 2030-sekretariatet om hur framtidens klimatsmarta tågsemestrande ska utvecklas.

Arrangör: Tågoperatörerna

Deltagare från Tågoperatörerna är Björn Westerberg, Gustaf Engstrand och Lina Lagerroth.

Ta kontakt med oss

Under Almedalensveckan kommer Björn Westerberg, Gustaf Engstrand och Lina Lagerroth vara på plats i Almedalen. Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera Järnvägsfrågor.

Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna
Mobil: +46 73 802 67 11
bjorn.westerberg@tagoperatorerna.se

Gustaf Engstrand
Mobil: +46 70 996 17 99
gustaf.engstrand@tagoperatorerna.se

Lina Lagerroth
Mobil: +46 76 767 8856
lina.lagerroth@tagoperatorerna.se