Hoppa till innehåll

Sova gott vid Rhen

Vid mötet med JBS styrelse i veckan tog vi upp en av de mer pressande utmaningarna för svensk järnvägstrafik som successivt försämrar konkurrenskraften och kapaciteten i järnvägssystemet. Krav på tysta godsvagnar forceras in i Tyskland och Schweiz redan 2021 – i strid med EU:s lagstiftning. Den uppkomna situationen riskerar att kraftigt sänka kapaciteten i det svenska järnvägssystemet om lägre hastigheter i godstrafiken blir ”lösningen” på problemet. Att buller är ett hot mot folkhälsan står klart, men andra skadliga effekter kan bli långtgående och irreversibla. Det handlar inte bara om att boende vid Rhen plötsligt ska slippa allt buller från de passerande godstågen. Läs vår lägesbeskrivning och analys i en separat artikel.

På höstens första ledningsmöte med Trafikverket fanns en diger agenda men största fokus la vi vid de följande tre punkterna:

  1. Det akuta läget i tågplan 2020 där man från Trafikverket ligger efter i planeringen. Trafikverket har tillsatt en dedikerad grupp vars uppgift är att optimera de många tåglägen som fått långa gångtider. Tågoperatörerna har bett trafikverket att säkerställa att de kan leverera underlag i tid för samrådsmöten så att operatörerna kan komma väl förberedda.
  2. Krav på tystare bromsblock, en fråga som berör både gods och passagerartrafik.
  3. Trafikverket har startat upp ett projekt kring orsakskoder vilket vi skrev om förra veckan.