Hoppa till innehåll
SJ InterCity i somrigt landskap utanför Vagnhärad.

Klimat­omställningen är något vi gör tillsammans

Tretton branscher i svensk industri har genom Fossilfritt Sverige – och dess samordnare Svante Axelsson – tagit fram färdplaner för respektive bransch för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonollutsläpp senast år 2045 samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft.

I veckan presenterade Fossilfritt Sverige ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder hämtade ur branschernas fossilfrihetsplaner. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan tog emot förslagen i samband med ett presseminarium där även Tågoperatörerna deltog. De 27 punkterna avser att spegla förslag i regeringssamarbetets 73-punktsöverenskommelse. Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Fossifritt Sverige står för ett nytt sätt att lösa samhällsutmaningar och föreslår genomgripande reformer inom fyra områden.

  1. Innovation i beslutsfattande, skapa ”regulatoriska växthus” för att utveckla snabbare tillstånds- och beslutsprocesser
  2. Staten bidrar med riskminimering vid transformativa investeringar. Vi har överskott på pengar men det finns risker som ingen vill ta utan statliga garantier. Staten har också ett ansvar för tydlighet i regelverk och förutsebarhet.
  3. Grön skattereform med grön skatteväxling – skattesystemet ska styra mot fossilfrihet
  4. Tydligare direktiv till myndigheter, som det är idag syns inte regeringens vilja på myndighetsnivåDet mest konkreta förslaget för järnvägsbranschen bland de 27 punkterna är rekommendationen att satsa på en breddad Ekobonus enligt förslag från Trafikanalys. Det är ett intressant förslag som kan stimulera till en ökning av intermodala transporter. De föreslagna beloppsnivåerna är dock försiktiga och vi bedömer att incitamenten behöver stärkas ytterligare.

Klimatomställningen är någonting vi behöver göra tillsammans och hela samhället behöver gå i samma riktning. Därför är det viktigt att värna omställningen samtidigt som vi värnar jobb och tillväxt i alla delar av landet. Är vi mer rädda för samhällsförändringen än klimatförändringen? Nej, vi ska inte vara rädda för de samhällsförändringar vi står inför!

I veckan kom ett viktigt inlägg i debatten om nya stambanor från SJ. Det finns intressenter i Stockholm som har hamnat snett och vi kan inte annat än instämma i slutklämmen: ”Vi efterlyser en mer seriös och faktabaserad debatt också i Stockholm om dessa viktiga framtidsfrågor för hela Sverige.”

På måndag har Tågoperatörerna extra stämma i det nya förbundet Tågföretagen för bland annat val av styrelse och representation i Svenskt Näringslivs styrelse. Vi hoppas att vi ses då!