Hoppa till innehåll

Rekord för punktligheten!

Vi har i år redovisat den bästa punktligheten för järnvägen sedan 2013! Definitionen av punktlighet är att tåget ska anlända till sin destination inom 5 minuter från den tid som står angiven i tidtabellen. Det ka n jämföras med flygets punktlighet som får vara upp till 15 minuter efter sin tidtabell innan det räknas som en försening. Trots att flyget alltså har större marginal slog tåget flyget i punktlighet på långdistanstågen under årets första kvartal med en punktlighet på 81 procent när flyget endast nådde 78 procent på konkurrerande sträckor. Det är något vi som bransch ska vara stolta över. Genom arbetet i Tillsammans för tåg i tid – TTT – har operatörerna bidragit till att skapa kunskap om vad som orsakar förseningar för att sedan skapa åtgärdsplaner för att ta ansvar för de orsaker de förfogar över. TTT har kommit långt men vi kan fortfarande göra mycket mer.

Trafikverkets åtgärder är främst att skapa bättre planering av banarbeten och att planera tågavgångarna med bättre marginaler än tidigare och på så sätt skapa en robust plan. Man kan dock fundera på om det är det rimligt att öka marginaler i planen när vi ser en markant ökad efterfrågan av både tåglägen och tid för banarbeten. Trafikverket behöver hitta nya metoder och verktyg för att balansera tågplanen för att få plats med befintlig och ny efterfrågan samt hitta dold kapacitet i planen för att få plats med alla banarbeten, godståg och persontåg. För att lyckas bibehålla den goda punktligheten vi haft under året, trots den ökade komplexiteten i tågplanen, behöver Trafikverket skapa sig möjlighet att optimera planeringen, frångå planering i regioner samt säkerställa ny kompetens inom analys. Andra möjligheter är rabatter på banavgifter på sträckor med avsevärt underutnyttjande, som föreslås av Trafikverket, för att på så sätt få en bättre nyttjandegrad av hela systemet.

Hur ska vi annars klara att möta den ökade efterfrågan på tåg som kommer av den ökade klimatmedvetenheten hos medborgarna? Vi ser redan att flygresandet minskar och då främst inom inrikestrafiken som minskade med 9 procent under juni-september 2019, där delar av resandet flyttades till tåg.

Tågoperatörerna har fått till en förlängning av stöd till arbetet med lastsäkring till slutet av 2019. I en separat artikel beskriver vi arbetet med lastsäkring ur pappersindustrins perspektiv, häng med!